Glinianki bez grobli

W ratuszu po raz drugi konsultowano z chełmianami koncepcję zagospodarowania Glinianek. Projektanci uwzględnili uwagi mieszkańców. Grobla na Gliniankach ma być zlikwidowana, powstanie pole kempingowe połączone z namiotowym, a ścieżka rowerowa przebiegać ma dookoła zbiornika, ale z wyłączeniem plaży.

Wstępną koncepcję rewitalizacji „Glinianek” zaprezentowali w marcu br. w ratuszu podczas konsultacji z mieszkańcami przedstawiciele biura projektowego „Dominika Karbowniczek – projektowanie terenów zieleni”. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania była kwestia grobli dzielącej dwa zbiorniki wodne. Koncepcja projektowa zakładała pozostawienie grobli i dwóch zbiorników, które funkcjonowałyby jako dwa niezależne akweny.

Na grobli miała być wykonana ścieżka spacerowa i elementy architektoniczne, tj. mostek czy kamienista kaskada przelewowa. Z kolei jednym z głównych postulatów mieszkańców była likwidacja grobli i połączenie zbiorników. Kolejny ich postulat dotyczył połączenia ścieżki rowerowej z trasą Green Velo oraz lokalizacja samej ścieżki – pojawił się apel, aby ze względów bezpieczeństwa zrezygnować z trasy rowerowej w strefie plażowej.

Kolejne wizje mieszkańców dotyczyły zaprojektowania pola namiotowego i camperowego, zaplanowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych oraz odpowiedniej wielkości „bezpiecznego kąpieliska”, a także lokalizacji stanowisk wędkarskich. Na bazie tego spotkania projektanci przygotowali drugą wersję koncepcji i na początku kwietnia, podczas drugiego spotkania zaprezentowano nową propozycję. Przedstawiciele firmy zajmującej się opracowaniem projektu technicznego uwzględnili postulaty mieszkańców w finalnym projekcie koncepcji, na podstawie której powstanie właściwa dokumentacja.

Oznacza to, że grobla – przy realizacji prac budowlanych – zostanie zlikwidowana (w przypadku drugiego ze zbiorników ma zostać zachowany jego „dziki” charakter), a ścieżka rowerowa znajdzie się dookoła zbiornika, ale – ze względów bezpieczeństwa – z wyłączeniem plaży.

Powstanie także pole kempingowe połączone z polem namiotowym. Urzędnicy informują też o innych elementach, które zostały ujęte w finalnej koncepcji. To m.in.: budynek gastronomiczny, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej oraz siatkowej, plaża piaszczysta i trawiasta, pomosty pływające, altany oraz miejsca do grillowania, tematyczne place zabaw i w miarę możliwości miejsca parkingowe wzdłuż ul. Mazurskiej.

– Obecnie wykonawca przystępuje do opracowania właściwej dokumentacji projektowej, która posłuży miastu do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację prac budowlanych – informują chełmscy urzędnicy.

Przypomnijmy. W ubiegłym roku radni przegłosowali zmiany budżetowe, przesuwając pieniądze m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Glinianek. Urzędnicy tłumaczyli, że to podstawa, aby mogli postarać się o dotację na ten cel, a przygotowany projekt zagospodarowania Glinianek ma być zgłoszony jako strategiczny do nowej perspektywy unijnej. (mo)