Glinianki na razie po staremu

Opozycja wytyka urzędnikom, że po raz kolejny przepadła dotacja na zagospodarowanie zbiornika „Glinianki”. Ci zapewniają, że tematu nie odpuszczą.

Koncepcja zagospodarowania „Glinianek” jest gotowa od dawna. Zakłada m.in. wyprofilowanie dna „Glinianek” i linii brzegowej, urządzenie plaży, nowe pomosty, boiska, budowę ścieżki wokół zbiornika, pawilonu sanitarnego, natryski, wiaty, ławki, altany. Koszt inwestycji to od sześciu do ośmiu milionów złotych. Ratusz od lat bezskutecznie wnioskuje o kolejne dotacje na ten cel. Ostatni wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 odrzucono na etapie oceny merytorycznej. Zdaniem radnej Małgorzaty Sokół dotacja przepadła, bo urzędnicy złożyli go nie tam, gdzie trzeba.
– Wniosek odrzucono z powodu braku substancji powodującej zanieczyszczenia – zauważyła radna Sokół podczas ostatniej sesji. – Jakie zanieczyszczenia powietrza czy gleby powodują Glinianki? Nie powodują, dlatego taki projekt z góry był skazany na niepowodzenie. Ale tego typu niepowodzeń w pozyskiwaniu dotacji jest więcej. Może należy wzmocnić ekipę urzędników zajmujących się tą kwestią, bo zbyt wiele środków nam przepada.
Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Chełm, potwierdził, że radna Sokół przytoczyła rzeczywisty powód odrzucenia wniosku o dotację na zagospodarowanie Glinianek, ale pozostałe wymagane warunki zostały spełnione. Stanisław Mościcki, zastępca prezydenta Chełma, zapewnił, że ratusz będzie konsekwentnie wnioskował o dotację na zbiornik, a Agata Fisz, prezydent Chełma, dodała, że jeśli będzie trzeba, miasto część przedsięwzięć przy zbiorniku wykona „własnym sumptem”.
– Nie odpuścimy tego tematu – zapewniał Mościcki. – Wydział zajmujący się pozyskiwaniem dotacji sprawdza się. Dowodem na to jest 283 mln zł, które pozyskano w ciągu roku. Nigdy nie jest tak, że sto procent złożonych wniosków uzyskuje dotacje. Powiem to głośno. Są trzy oceny: formalna, merytoryczna i polityczna. (mo)