Głodne lato

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta zamknęło w lecie stołówkę dla ubogich, która żywi codziennie ok. 500 osób.


– Okres wakacyjny to czas, w którym możemy przeprowadzić na zapleczu kuchennym oraz w stołówce prace remontowo-naprawcze oraz odświeżyć pomieszczenia przed kolejnym sezonem – uspokaja Magdalena Wróbel, skarbnik Bractwa. Jak co roku kuchnia wznowi swoją działalność 1 września od godziny 9.30. – Wakacje to również czas, w którym nasi podopieczni, cieszący się lepszym zdrowiem, podejmują się sezonowych prac polowych, o czym często nas informują. Niemniej jednak każdego dnia, również w okresie wakacyjnym, codziennie podopiecznym wydawany jest chleb, artykuły spożywcze pochodzące z darowizn, warzywa i owoce pochodzące z upraw okolicznych gospodarzy oraz dary rzeczowe w postaci odzieży – dodaje Magdalena Wróbel.
Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie wspiera osoby potrzebujące pomocy już od 1983 roku (obecną nazwę placówka przyjęła w 1991 roku). Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Z pomocy Bractwa korzystają również emeryci, rodziny wielodzietne i samotne matki. Bractwo prowadzi jadłodajnię przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, która codziennie wydaje ok. 500 ciepłych posiłków, Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie, w skład, którego wchodzą: schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn; noclegownia dla 30 bezdomnych mężczyzn, działająca w okresie od listopada do końca kwietnia; mieszkanie adaptacyjne dla 5 mężczyzn (dawnych podopiecznych Schroniska), którzy na nowo podejmują próbę samodzielnego życia w społeczeństwie, Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem oraz Centrum Ekonomii Społecznej, którego celem jest animowanie i aktywne wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej na terenie Lubelszczyzny. Stowarzyszenie funkcjonuje również dzięki datkom ludzi dobrej woli o otwartych sercach na potrzeby innych osób.(EM.K.)