Głosowali nad absolutorium, debatowali nad szkołą

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy miała być najlepszą w powiecie, województwie a nawet w kraju – deklarowała nowa dyrektor. Na razie jednak budzi najwięcej kontrowersji, a zapowiadane zmiany rodzą opór i krytykę nauczycieli. O sytuacji w szkole sporo mówiło się podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Wierzbicy. I podobno nie były to miłe słowa.

Piszemy „podobno”, bo relacji z sesji, która w związku z pandemią covid-19 odbyła się w miniony piątek w sali Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, nie ma jeszcze na kanale internetowym samorządu. Ale to, o czym mówiło się podczas sesji, szybko wyszło poza mury szkoły. Dyskusja pojawiła się podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. I zeszła na sytuację panującą w szkole.

Radni krytykowali zamieszanie z nowym arkuszem organizacyjnym i wytykali niepewność, w jakiej znaleźli się nauczyciele. Pojawiły się też głosy o tym, że wyposażenie szkoły jest fatalne, brakuje pomocy naukowych a rodzice i nauczyciele są sponsorami zakupów do placówki. Gdy Marzanna Jakuta obejmowała stanowisko dyrektora szkoły, mówiła, że niedługo to będzie najlepsza szkoła w powiecie, w województwie a może nawet i kraju. Gdyby była na sesji, to mogłaby się rozczarować opiniami radnych w tej kwestii.

Podczas sesji radni głosowali nad wotum zaufania dla wójt i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Za wotum zaufania głosowało 11 radnych, przy dwóch głosach sprzeciwu i dwóch wstrzymujących się. Absolutorium wójt uzyskała trzynastoma głosami, przy dwóch wstrzymujących się.

Do sesji RG Wierzbica jeszcze wrócimy. (bf)