Głosowania nie będzie, podobnie jak klimatyzacji w Przedszkolu nr 6

Projekt montażu klimatyzacji w Przedszkolu nr 6 nie został zakwalifikowany do dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego

– Jak się to ma do pojęcia obywatelski, skoro nie będzie żadnego głosowania, bo pozytywnie zweryfikowano dokładnie tyle projektów na ile przeznaczono środków w budżecie obywatelskim, a pozostałe, te które nie pasowały włodarzom, pod różnymi pretekstami odrzucono? – denerwuje się autorka jednego ze zdyskwalifikowanych pomysłów, zakładających wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu nr 6. Krasnostawscy urzędnicy ocenili, że nie spełnia on wymogu regulaminu, mówiącego o dostępności dla wszystkich mieszkańców. Pomysłodawczyni z takim uzasadnieniem się nie zgadza i wskazuje pozytywnie ocenione projekty dotyczące innych placówek oświatowych. Innego zdania jest miasto.

10 października krasnostawianie mieli poznać wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego (BO). Głosowania jednak nie było, bo okazało się, że pieniędzy wystarczy na zrealizowanie wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

Jak poinformował niedawno Urząd Miasta Krasnystaw, w 2023 r. w ramach BO zrealizowanych zostanie osiem zadań. Są to: remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 3154 – stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Okrzei i Mickiewicza oraz prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych – wartość 99 099,76 zł; „Szkoła 5 – bezpieczną szkołą” – modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie – 50 tys. zł; Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II – wartość 100 tys. zł; „Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym kółku rolniczym” w Przedmieściu Góry – ul. Kółkowa 24 – 50 tys. zł; Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisław Bojarczuka – 25 tys. zł; Festyn rodzinny na Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry – ul. Kółkowa 24 – 25 tys. zł; Sterylizacja i psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw – 25 tys. zł; Okrywamy tajemnice Krasnegostawu, czyli wideoprzewodnik turystyczny oraz terenowa gra miejska – wartość 25 tys. zł.

W tym roku łącznie do BO zgłoszono 13 projektów. Autor jednego z nich (Krasnystaw Young Vocal Challenge 2023) wycofał swój wniosek jeszcze w sierpniu, a cztery projekty (dotyczące udrożnienia koryta doprowadzającego wodę do „Wieprzyska”, budowy bezpiecznego wybiegu dla psów na Błoniach przy ul. Rybiej, wykonanie skansenu-chałupy oraz montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 6) zostały ocenione negatywnie i tym samym nie zakwalifikowały się do głosowania.

Pomysłodawczyni montażu klimatyzacji w przedszkolu trudno zrozumieć, dlaczego tak ważna i wręcz niezbędna dla społeczności miejskiego przedszkola inwestycja została odrzucona.

– Zostałam poinformowana, że mój projekt nie spełnia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, mówiącego o bezpłatnej ogólnodostępności dla mieszkańców miasta Krasnystaw. Oczywiście odwołałam się od tej decyzji, niestety projekt ponownie został odrzucony, bez podania podstawy prawnej. Wyjaśniono, że dostęp do terenu, w którym realizowany jest projekt, musi być zapewniony także po jego zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy. Co ważne, w uchwale dotyczącej Regulaminu Budżetu Obywatelskiego nie ma takiego punktu – mówi pani Ewa.

Krasnostawianka zastanawia się także, jak decyzja o odrzuceniu jej wniosku ma się do innych projektów realizowanych z BO w miejskich szkołach. Przypomnijmy, że w ramach ubiegłorocznej edycji odnowiono elewację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Krasnymstawie, a wśród zadań zakwalifikowanych do realizacji w tym roku planowana jest modernizacja zewnętrznego monitoringu SP nr 5.

– Nie wiem, na jakiej podstawie prawnej Komisja uznała, że publiczne przedszkole nie jest bezpłatnie ogólnodostępne, a publiczna SP nr 1 już jest. Wybrany został też projekt sterylizacji psów i kotów. Czy jest on ogólnodostępny? Jak może z niego skorzystać ktoś, kto nie ma kota albo psa?

Poza tym, czy taka sterylizacja miałaby odbywać się w prywatnym zakładzie weterynaryjnym dostępnym całodobowo i w dni wolne od pracy? Czuję rodzaj rozczarowania i smutku, iż – mimo zaangażowania rodziców i pracowników Przedszkola nr 6 – nie dano mieszkańcom Krasnegostawu wyboru i możliwości głosowania. Przedszkole nr 6 jest jedynym miejskim przedszkolem integracyjnym, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniami lekarskimi oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Diagnoza i terapia dzieci jest znacznie utrudniona, gdy temperatura w gabinetach przekracza 30 stopni. Jak się skupić w takich warunkach? Montaż klimatyzacji rozwiązałby problem dużego dyskomfortu, jakim jest wysoka temperatura, minimalna cyrkulacja powietrza i w związku z tym duża duszność w pomieszczeniach przedszkola. Niestety, dbanie o dobre samopoczucie dzieci, w tym tych niepełnosprawnych wydaje się nie być standardem, ani priorytetem dla organu założycielskiego Przedszkola, jakim jest Urząd Miasta Krasnystaw – ocenia pani Ewa.

Nasza czytelnicza ma także wątpliwości, czy decyzja o braku głosowania jest całkiem zgodna z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

– W Regulaminie nie ma informacji, że członkowie komisji mogą dopuścić wszystkie projekty, jeśli ilość środków na nie jest wystarczająca. Budzi wątpliwości czy 11 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta może decydować, na co wydać 400 tys. zł publicznych pieniędzy bez głosowania obywateli. Jest to pierwsza taka sytuacja w historii kształtowania budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Czy taki budżet można nazwać obywatelskim? – zastanawia się pani Ewa.

Krasnostawski Ratusz zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, a każdy ze złożonych projektów do BO podlegał indywidualnej analizie w zakresie oceny formalnej i merytorycznej.

Krzysztof Sugalski, zastępca burmistrza Krasnegostawu i jednocześnie przewodniczący komisji oceniającej projekty zgłoszone do BO, tłumaczy, iż zadanie dotyczące monitoringu zewnętrznego przy SP nr 5 będzie de facto służyć wszystkim mieszkańcom.

– Na terenie szkoły znajdują się obiekty sportowe (boiska, bieżnia, ścieżka rowerowa), wyposażony plac zabaw – ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej. Teren szkoły jest dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Z obiektów korzystają mieszkańcy miasta: rodzice z małymi dziećmi, zawodnicy krasnostawskich klubów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także skatepark, ogólnodostępny parking dla samochodów i również dworzec PKP. Na tak dużym obszarze dochodzi do wielu aktów wandalizmu i chuligańskich wybryków. Obecny monitoring jest przestarzały i nie spełnia swojej funkcji.

Obraz z kamer jest słabej jakości, a rejestrowany nocą nieczytelny, co utrudnia identyfikację sprawców wykroczeń czy przestępstw. W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego 2022 złożony i wybrany został projekt dotyczący odnowienia elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Krasnymstawie. Jego celem była renowacja (mycie i malowanie elewacji) istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie bez naruszenia kompozycji architektonicznej, jak również wymiana nieaktualnego napisu nazwy szkoły.

Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta, znajduje się tu hala sportowa, gdzie organizowane są zawody sportowe i imprezy okolicznościowe, a ze szkolnego parkingu korzysta nie tylko społeczność szkolna, ale inni mieszkańcy miasta i przyjezdni goście. Powyższe projekty spełniały warunki określone w uchwale Rady Miasta Krasnystaw w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w mieście Krasnystaw i mogły być realizowane w ramach tego budżetu, co w przypadku montażu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 6 w Krasnymstawie nie zostało spełnione, stąd decyzja komisji – tłumaczy K. Sugalski.

Krasnostawianie zwracają również uwagę, że na stronie internetowej urzędu nie ma listy projektów, które zostały odrzucone. Faktycznie jest dostępna, choć rzeczywiście trzeba jej chwilę poszukać. Jak informują urzędnicy, informacje na ten temat można znaleźć w protokole prac komisji powołanej ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2023 r. pod adresem: krasnystaw.pl/aktualnosci/n,261643,projekty-do-realizacji-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-miasta-na-2023-rok-wybrane.html. (w)