Główny temat: referendum

W czwartek, 31 stycznia, czeka nas pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Lublin. Radni zagłosują m.in. nad projektem organizacji referendum w sprawie przyszłości górek czechowskich oraz klepną nowe stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.


Wiele wskazuje na to, że radni zatwierdzą organizację ogłoszonego przez prezydenta Krzysztofa Żuka referendum w sprawie przyszłości górek. Spółka TBV chce zabudować część tego terenu, co budzi sprzeciw części lublinian. Referendum zostało zaplanowane na niedzielę, 7 kwietnia.

Znamy już wstępną treść pytania: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na ok. 30 ha terenu tzw. górek czechowskich, w zamian za przekazanie Gminie Lublin pozostałych ok. 75 ha tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowania jako zieleni publicznej, przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów?”. Prawdopodobnie głosowanie nad projektem poprzedzi burzliwa dyskusja, ale biorąc pod uwagę, że klub prezydencki liczy aż 19 radnych (opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości tylko 12), jego zatwierdzenie powinno być formalnością.

Rada miasta ustali też nowe, wyższe stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych. „Ostatnia podwyżka opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych została wprowadzona w 2015 roku. W związku z tym, że opłaty straciły swoją aktualność w odniesieniu do kosztów utrzymania cmentarzy, przedkładam nowy projekt. Zawiera wzrost opłat o około 20 procent” – czytamy w dokumencie, pod którym podpisała się Ludwika Stefańczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Jakie są nowe stawki? Na przykład za wynajęcie kaplicy zapłacimy teraz 250 złotych (brutto), za wynajęcie „sali pożegnań” na okres do pół godziny 90 złotych, a za wynajęcie sali na okres do godziny – 150 złotych. Zmiany objęły też wysokość opłat za „miejsca grzebalne”.

W czwartek radni zatwierdzą kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Znowu będziemy mogli głosować na tzw. projekty ogólnomiejskie oraz na projekty dzielnicowe. Maksymalna wartość projektu dzielnicowego wyniesie 300 tysięcy złotych, zaś ogólnomiejskiego – 1,2 mln złotych.

Radni będą też głosować nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. dla rejonu ulic: Wróblej, Szpaczej, Wąwozowej, Wyżynnej, Glinianej, Jutrzenki, Folwarcznej, Turniowej, Rogińskiego oraz Powstania Styczniowego. Podejmą też decyzję w sprawie ewentualnej likwidacji tzw. punktów przedszkolnych, działających przy przedszkolach numer: 69, 32, 44 i 26.

Uchwalony ma zostać nowy projekt gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. „Największe nasilenie zjawiska narkomanii występuje w najstarszych i bardziej zaludnionych dzielnicach miasta. Do dzielnic tych należą: Dziesiąta, Tatary, Kalinowszczyzna, Wrotków, Ponikwoda, Czechów, Czuby, Węglin, Rury. Zmiany, aby były skuteczne, muszą swym zasięgiem objąć wszystkie elementy otoczenia ludzi: rodzinę, zakład pracy, grupę rówieśniczą, szkołę czy społeczność lokalną” – czytamy w dokumencie.

Grzegorz Rekiel