Gmina da swoje becikowe

Na wniosek wójta Jacka Lisa Rada Gminy Żółkiewka podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. „Żółkiewskiego becikowego”. – Wyniesie ono 1 tys. zł na każdego nowo narodzonego mieszkańca naszej gminy – mówi wójt.

Gmina Żółkiewka będzie drugim w powiecie krasnostawskim samorządem witającym przychodzących na świat obywateli specjalnym prezentem. Pierwszym był Kraśniczyn, który już od roku pomaga rodzicom nowo narodzonych dzieci, przekazując im wyprawki o wartości 500 zł.

– Tyle, że w gminie Kraśniczyn mają one formę rzeczową, a my będziemy wspierać rodziców finansowo – tzw. becikowym w kwocie 1 tysiąca złotych – mówi Jacek Lis, wójt gminy Żółkiewka. – Wyszliśmy z założenia, że to mama i tata najlepiej wiedzą, na co w momencie narodzin potomka, najbardziej potrzebują pieniędzy.

Uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. „Żółkiewskiego becikowego”, radni podjęli jednogłośnie na ostatniej sesji. Świadczenie przysługiwać ma rodzicom dziecka, mieszkającym na terenie gminy Żółkiewka w dniu jego narodzin. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem przez jedno z rodziców, świadczenie przysługuje rodzicowi wykonującemu władzę rodzicielską w stosunku do dziecka.

Z uchwały wynika też, że becikowe nie przysługuje gdy rodzice (lub jedno z nich) „uzyskało lub ubiega się w innej gminie o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka”, a także, gdy maluch został porzucony lub oddany do adopcji. Świadczenie przyznaje wójt Żółkiewki w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców lub tego z rodziców, pod którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku.

– Na terenie naszej gminy rodzi się od ponad 20 do ponad 30 dzieci. Na ten moment, na rok 2023, zabezpieczyliśmy w budżecie na „Żółkiewskie becikowe” 20 tys. zł. Jeżeli urodzi się więcej niż 20 dzieci, kwota ta zostanie oczywiście zwiększona – mówi wójt Lis.

Poprzez taką formę pomocy rodzinom władze gminy chcą wspierać dzietność i zapobiegać emigracji mieszkańców. (kg)