Gmina Krasnystaw ociepla aż miło

Gmina Krasnystaw kontynuuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Kilka takich obiektów zostało wyremontowanych w dwóch poprzednich latach, kolejne trzy zadania mają być wykonane w tym roku, a ostatnie planowane jest na 2021 rok. Na wszystkie prace samorząd pozyskał pieniądze z Unii Europejskiej.

W najbliższych dniach powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację SP w Jaślikowie, SP w Krupem wraz z przedszkolem oraz Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, którą prowadzi gmina wiejska.

– Najstarszy z nich jest budynek zespołu w Krasnymstawie, ale we wszystkich obiektach zakres robót jest podobny. Planujemy m.in. docieplenie ścian i izolację fundamentów, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachów i częściową wymianę pokryć dachowych oraz całkowitą modernizację kotłowni z wymianą grzejników i sieci wody użytkowej – mówi Dariusz Harmas, kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska urzędu gminy Krasnystaw.

Wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik dodaje, że wszystkie obiekty będą wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, co – wobec rosnących cen energii elektrycznej – ma duże znaczenie. – Dotyczy to nie tylko budynków oświatowych w Jaślikowie, Krupem i Krasnymstawie, które będą poddane termomodernizacji w tym roku, ale również obiektów, w których takie prace już zostały przeprowadzone i tych, które planujemy na 2021 rok – podkreśla Gajowiak-Powroźnik.

Władze gminy Krasnystaw przypominają, że dwa lata temu zakończyła się termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy, a w ubiegłym roku podobne prace zostały wykonane w przedszkolu w Stężycy Kolonii oraz SP w Siennicy Nadolnej, która jest największą placówką oświatową w gminie. Ta ostatnia inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln zł, a np. wartość inwestycji w Stężycy Kolonii to około 400 tys. zł.

Na 2021 rok, w ramach oddzielnego projektu, samorząd planuje termomodernizację ostatniego takiego obiektu, czyli SP w Małochwieju Dużym. Na wszystkie te inwestycje gmina Krasnystaw pozyskała dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skąd może pochodzić do 85 procent kosztów. (kg)