Gmina Krasnystaw podsumowała dożynki

W gminie Krasnystaw święto plonów zorganizowały w tym roku m.in.: Wincentów, Krupiec, Bzite oraz Siennica Nadolna. Delegacja gminy uczestniczyła też w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Rudniku.


Organizatorami dożynek były Koła Gospodyń, Ochotnicze Straże Pożarne i sołectwa poszczególnych miejscowości, wspierane przez Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Jako pierwsze odbyły się dożynki w Wincentowie. Wieniec dożynkowy wykonała tu Beata Suszek, a gospodarzami uroczystości byli Ewa Bednarczyk i Andrzej Kwiatoń. Później świętowało Bzite. Tutaj wieniec wykonały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a gospodarzami imprezy byli Małgorzata Górna i Wojciech Tyczyński. Okres dożynkowy zakończyła Uroczystość w Siennicy Nadolnej. Wieniec wykonały panie z koła Gospodyń Wiejskich według projektu Anny Sadlak. Gospodarzami byli Łucja Downar-Zapolska i Marek Zych. Msze Święte we wszystkich trzech miejscowościach celebrował Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej ks. Franciszek Kamiński. Widowiska obrzędowe przygotowane były przez miejscową młodzież i dzieci pod kierunkiem Krystyny Kobylańskiej. Grał też zespół „Cukrowniacy”. W Siennicy Nadolnej widowisko obrzędowe odbyło się według scenariusza Anieli Sadlakowej (wieloletniej organizatorki dożynek w okresie międzywojennym i powojennym). Czynny udział w przygotowaniu widowiska brały udział Małgorzata Lancmańska i Anna Soból. Honorowymi gośćmi Święta Plonów byli przedstawiciele starostwa powiatowego w Krasnymstawie, gminy Krasnystaw, Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie. (k)