Gmina sypnęła… gruzem

Rada Gminy Żółkiewka uznała za zasadną petycję mieszkańców wsi Władysławin o naprawę lokalnych dróg i nawet wspaniałomyślnie zgodziła się przekazać na ten cel gruz znajdujących się na placu w Średniej Wsi. – W przypadku uzyskania niezaplanowanych środków w budżecie, gmina rozważy gruntowny remont tych dróg – deklaruje Marian Kania, przewodniczący Rady Gminy Żółkiewka.

Sprawa fatalnego stanu dróg we wsi Władysławin w gminie Żółkiewka została nagłośniona przez mieszkańców w październiku ubiegłego roku. Pod petycją przygotowaną przez Leszka Gąsiora, sołtysa Władysławina, podpisało się 65 osób.

– Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z poprawieniem przejezdności dróg gminnych – czytamy w piśmie skierowanym do przewodniczącego rady gminy Mariana Kani. – Drogi w naszej miejscowości są w tragicznym stanie. Przejechanie niektórych odcinków graniczy z cudem. Drogi dojazdowe do pól są nam niezbędne, ponieważ pola uprawne są naszym miejscem pracy, z którego utrzymujemy nasze rodziny, płacimy podatki i wszystkie inne opłaty – podkreślili mieszkańcy.

Sołtys Gąsior zaapelował przy tym do przewodniczącego, by ten wysłał do Władysławina delegację radnych, którzy na własne oczy przekonaliby się, w jak złym stanie są okoliczne drogi.

I rzeczywiście, w połowie listopada 2022 r. doszło do takiej wizyty. Po niej przewodniczący rady przekazał petycję do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. 8 grudnia ub.r. komisja uznała ją za zasadną, a w ślad za tym poparła ją rada gminy, podejmując 29 grudnia uchwałę „w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Władysławin”.

– Radni zgodzili się na przekazanie mieszkańcom materiału kamiennego znajdującego się na placu w miejscowości Średnia Wieś, przetransportowanie oraz pomoc w utwardzeniu drogi przy użyciu koparki – informuje przewodniczący Rady Gminy Żółkiewka.

M. Kania zapewnia również, że w przypadku pojawienia się w budżecie niezaplanowanych w tym momencie środków, gmina rozważy gruntowny remont dróg we Władysławinie. (kg)