Gminna sztuka dyplomacji

Radnym i sołtysom gminy Żmudź podczas sesji pokazano na fotografiach wszystkie realizowane w ubiegłym roku inwestycje. Wójt Edyta Niezgoda, której jednogłośnie udzielono absolutorium, dziękując za współpracę, przy okazji trochę posłodziła radnym: – Jesteście wzorcową, niekonfliktową radą, która darzy się szacunkiem i pokazuje z najlepszej strony. Jestem z tego dumna – mówiła wójt Niezgoda.

W środę (15 czerwca), przed długim weekendem radni i sołtysi gminy Żmudź spotkali się na wspólnych obradach. Było to najważniejsze posiedzenie w roku, bo w porządku sesji były punkty dotyczące sprawozdań z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz udzielenia wotum zaufania i absolutorium Edycie Niezgodzie, wójt gminy Żmudź. Wcześniej radnym przypomniano o realizowanych obecnie inwestycjach, sukcesie w postaci 13 mln zł dotacji z Polskiego Ładu (wszystkie wnioski złożone przez gminę otrzymały dofinansowanie we wnioskowanej wysokości) i zapoznano ich z raportem o stanie gminy za 2021 r.

Uzupełnieniem tego ostatniego była wyświetlona prezentacja pokazująca fotografie wszystkich wykonywanych w ubiegłym roku gminnych inwestycji. Trochę ich było – m.in. przebudowy dróg w: Annopolu, Kazimierówce, Leszczanach, nowa nawierzchnia i kanalizacja przy ul. Brzozowej w Żmudzi, adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w żmudzkiej szkole, remonty świetlic w kilku miejscowościach (pisaliśmy o tym niedawno w Nowym Tygodniu – przyp. red.), a także urzędu gminy, pod którym w końcu powstał parking.

– W większości miejscowości realizowaliśmy jakieś działania i będziemy to kontynuować – podsumowała wójt Niezgoda, a Krzysztof Gawrjołek, przewodniczący Rady Gminy Żmudź stwierdził, że wszystkie ubiegłoroczne zadania były wykonywane zgodnie z wolą i uchwałami podjętymi przez radę i dzięki nim gmina zyskała na atrakcyjności, a jakość życia mieszkańców rośnie.

Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania wójt Niezgodzie. Po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r., które otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej rada gminy również jednogłośnie podjęła uchwałę udzielając absolutorium gospodarz gminy Żmudź. Radni bili brawo, a wójt Niezgoda dziękowała im za współpracę.

– Dziękuję, to nasza wspólna praca, wasze sugestie i zaangażowanie – stwierdziła gospodarz gminy Żmudź. – Dziękuję za te dwanaście już lat i kolejne absolutorium oraz za konstruktywną krytykę, która tylko bardziej motywuje. Dziękuję mojemu zastępcy, skarbniczce i wszystkim pracownikom. Wójt sam niczego nie zrobi, radny też nie. Jestem dumna, bo jesteście wzorcową, niekonfliktową radą, która darzy się szacunkiem i pokazuje z najlepszej strony.

W przyjętych zmianach budżetowych radni przeznaczyli dodatkowe ponad 70 tys. zł na remont dwustumetrowego odcinka drogi dojazdowej do pól w Żmudzi, bo po przetargu okazało się, że najtańsza oferta na to zadanie opiewa na 225 tys. zł, podczas gdy w budżecie pierwotnie przeznaczono na to 150 tys. zł. Urzędnicy poinformowali m.in. o podpisanej umowie na zaprojektowanie 7 km sieci wodociągowej na odcinku Klesztów-Puszcza. Projekt będzie kosztował 98 tys. zł. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here