Gotowi wspierać niepełnosprawnych

Ważna informacja dla niepełnosprawnych. Powołano nową powiatową radę mającą pomagać i dbać i interesy osób zmagających się z różnego rodzaju chorobami lub ułomnościami.

Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, powołał z dniem 2 września powiatową społeczną radę ds. osób niepełnosprawnych na kadencję 2019-2023 r. Pierwsze posiedzenie rady zwołał na 5 września. W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta Marek Nowosadzki oraz dyrektor PCPR w Krasnymstawie Waldemar Fedorowicz.

W skład nowej rady wchodzą: przewodnicząca Bożena Wójcik, wiceprzewodniczący Mirosław Sadowski, sekretarz Grzegorz Tomaszewski oraz członkowie: Monika Sawa i Paweł Kiszczak. Z radą można kontaktować się pod adresem: PCPR w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, adres e-mail: pcprkrasnystaw@wp.pl. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest zaś Grzegorz Tomaszewski. (k)