Grabczukówka do połatania

Dziury w drogach, pozarastane pobocza, brak chodnika do Busówna – m.in. o to pytali radni z Wierzbicy podczas ostatniej sesji. Korzystali z okazji, że na posiedzeniu pojawiła się wójt.

Na kilku ostatnich sesjach nie było wójt Zdzisławy Deniszczuk. Więc radni nie mogli bezpośrednio do niej kierować swoich interpelacji. 26 października skorzystali z tego, że wójt była obecna i byli aktywni przy okazji wolnych wniosków i interpelacji. A pytali m.in. o odnowienie znaków poziomych na drodze powiatowej w Wierzbicy (Bogusław Kulbicki), ustawienie w Pniównie znaku z kierunkiem dojazdu do Olchowca (Krzysztof Czarnecki), dokończenie budowy drogi gminnej przez Pniaki do granicy z gminą Chełm (Andrzej Palik), przejście dla pieszych przy Stokrotce (piszemy o tym więcej w odrębnym artykule).

– Jak już jesteśmy przy bezpieczeństwie to chciałbym zapytać o drugi etap chodnika przy drodze wojewódzkiej w stronę Busówna – mówił Stanisław Szpeflik. B. Kulbicki skarżył się na wycięte, ale nieuprzątnięte krzaki przy drodze powiatowej do Sawina.

– Gałęzie przerosły chwasty. Jest gorzej niż było – mówił. A Adam Roman poprosił o uzupełnienie ubytków na tzw. grabczukówce, tj. drodze gminnej w Chylinie.

Wójt na bieżąco odpowiadała na uwagi radnych. Zapowiedziała interwencję w starostwie w sprawie uprzątnięcia krzaków, w sprawie pasów znaków poziomych i kierunkowskazu na Olchowiec.

– Jeśli chodzi o chodnik, to w ubiegłym roku złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego pismo, które miało skutkować umieszczeniem w budżecie tej inwestycji. Byliśmy przez cały rok na liście rezerwowej. Gdyby inne przetargi dróg, chodników, inwestycji, które są w działaniach UM poszły taniej, to wtedy wskoczylibyśmy z chodnikiem – tłumaczyła.

Ale ponieważ tak się nie stało, chodnik przesuwa się na następny rok czy nawet lata. – Dzisiaj nie potrafię tego powiedzieć – mówiła.

Wójt przyznała też, że gminy nie stać na dokończenie drogi przez Pniaki do granicy gminy Chełm bez dofinansowania takiego, jakie daje program Polski Ład, czyli 95 proc. wartości inwestycji. – A jeśli chodzi o uzupełnienie drogi nazwanej od nazwiska twórcy albo pomysłodawcy, to postaramy się uzupełnić ubytki w listopadzie – mówiła nawiązując do wspomnianej „grabczukówki” w Chylinie. (bf)