Gruba kasa dla szkół

Ponad 23 mln zł trafią do szkół z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. To unijne pieniądze z dwóch programów: na wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz nauczania dostosowanego do rynku pracy. Pieniądze pójdą na dodatkowe zajęcia i kursy dla uczniów, wyposażenie pracowni i szkolenia dla nauczycieli. Sprawdź, gdzie trafią!

Na kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe może być kluczem do sukcesu. O tym doskonale wie Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, który w ubiegłym tygodniu uroczyście podpisał 37 umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO ze szkołami zawodowymi z całego województwa. Wśród nich znalazło się aż 9 placówek z naszego regionu, które razem otrzymają z programu blisko 10 milionów zł.
Najwięcej, bo 2 214 237 zł trafi do Zespołu Szkół Technicznych za projekt „Z techniką w przyszłość”. – Planujemy wyposażyć nasze pracownie: informatyczną, samochodową i elektryczną w najnowocześniejsze urządzenia i sprzęt – zapowiada Barbara Baluk, dyrektor ZST. Pieniądze mają być też przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów.
Niewiele mniejsze dofinansowanie zdobył Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Szkoła ma dostać 2 173 765 zł. – Sfinansujemy z nich kursy kwalifikacyjne dla uczniów i młodzieży, a także praktyki i staże w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju. Kupimy też wyposażenie do naszej pracowni – mówi Marta Mazurek, dyrektor ZSGiH w Chełmie.

Beneficjentami programu są także: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, który otrzyma 586 083 zł na realizację projektu „Budujemy swoje kompetencje” oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 5, który otrzyma 443 745 zł na projekt „Energia kompetencji II”.
Unijne pieniądze trafią nie tylko do chełmskich szkół, ale też do placówek z regionu. 557 498 zł otrzyma Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie na projekt „Bliżej rynku pracy”. – Z tych środków sfinansujemy dodatkowe kursy dla uczniów, które wykraczają poza program nauczania, np. kurs spawacza, operatora koparko-ładowarek, barmana i na prawo jazdy kat. B. Pieniądze przeznaczymy też m.in. na sprzęt do pracowni przedmiotowych, staże dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli.
Dofinansowanie z UE otrzymają też dwie szkoły z Krasnegostawu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt „Edukacja zawodowa na piątkę” 1 008 536 zł i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na projekt „Nowa Szkoła Zawodowa” – 980 049 zł. Te dwie placówki zdobyły najwyższe miejsca na liście rankingowej spośród szkół z naszego regionu, a to znaczy, że ich projekty spełniły najwięcej wymaganych kryteriów.
W powiecie krasnostawskim unijne pieniądze trafią także do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Będzie to 776 818 zł, które placówka otrzymała w ramach projektu „Kwalifikacja drogą do kariery”. Z kolei w powiecie włodawskim dofinansowanie otrzyma ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. Będzie to kwota 867 146 zł.
– Pieniądze zostaną spożytkowane na kształcenie zawodowe, staże oraz praktyki dla uczniów, ale też i na kursy dokształcające dla nauczycieli – mówi Eugeniusz Omelczuk, dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. – Część tych środków posłuży do zakupu drobnego sprzętu dydaktycznego.
Wszystkie projekty ruszą w przyszłym roku szkolnym.

Na kształcenie ogólne, ale szczególne

Znamy już także listę szkół, które otrzymają unijne dofinansowanie na tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Do tego konkursu przystąpić mogły nie tylko zawodówki, ale wszystkie typy szkół – od podstawówek, po licea. Wymogiem było jednak, aby projekty dotyczyły rozwijania kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych i językowych. Szkoły z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zgarnęły z tego konkursu blisko 13 milionów zł.
O tym, że współpraca się opłaca przekonały się dwie chełmskie placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Do konkursu zgłosiły razem dwa projekty. Pierwszy „Krok po kroku”, skierowany do uczniów obu podstawówek, został dofinansowany na kwotę 2 286 013 zł, drugi dla gimnazjalistów „Wsparcie na starcie” na 1 676 999 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów obu szkół m.in. z informatyki i robotyki. I to nie byle jakie zajęcia, bo szkoły planują zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nie zabraknie też na szkolenia dla nauczycieli.
Spośród chełmskich placówek pieniądze trafią też do: IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach dwóch projektów „Uczę się – umiem – odnoszę sukces” – 839 626 zł oraz „Szkoła nowych możliwości” – 544 202 zł (w ramach tych środków m.in. szkoła przebuduje sieć ICT, wyposaży dwie pracownie w przenośne komputery dla uczniów, zaopatrzy sale biologiczne i chemiczne w sprzęt laboratoryjny), Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 na projekt „Panorama sukcesu” – 408 939 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 na projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” – 358 431 zł i Szkoły Podstawowej nr 5 na projekt „Poławiacze pereł” – 345 586 zł.

Wśród szkół z powiatu chełmskiego, które otrzymają unijne pieniądze znajdują się: szkoły w gminie Żmudź na projekt „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” – 548 459 zł, szkoły w gminie Sawin na projekt „Wsparcie uczniów gimnazjum w zakresie kluczowych kompetencji” – 532 814 zł, Zespół Szkół w Wierzbicy na projekt „Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji” – 438 330 zł, Gimnazjum w Rejowcu na projekt „Region sukcesu” – 417 110 zł, Szkoła Podstawowa w Kamieniu na projekt „Ku przyszłości” – 369 201 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku na dwa projekty „Smart gimnazjum” – 133 442 zł oraz „Sensoryczna ekspedycja” – 125 351 zł.
Z powiatu włodawskiego unijne pieniądze trafią do: szkół z gminy Urszulin na projekt „Przygody z nauką” – 1 397 925 zł, szkół z gminy Włodawa w ramach na projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” – 942 553 zł oraz Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej na projekt „Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy” – 217 169 zł.
Z kolei z powiatu krasnostawskiego beneficjentami są: szkoły podstawowe z miasta Krasnystaw na projekt „Poprawa jakości kształcenia” – 1 059 961 zł, Szkoła Podstawowa w Gorzkowie na projekt „Uczymy się i nauczamy” – 402 848 zł, Szkoła Podstawowa w Kaplonosach za projekt „Nowoczesne kompetencje – kluczem do przyszłości” – 363 865 zł, Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym na projekt „Edukacja kluczem do sukcesu” – 247 816 zł oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie na projekt „Nowoczesne technologie szansą rozwoju” – 105 272 zł. (mg)
Wszystkie wymienione w artykule kwoty to 90% wartości unijnego dofinansowania projektu. Pozostałe 10% pokrywają samorządy.