Grzejemy się za unijne

Ponad 72 miliony złotych unijnych dotacji trafiło do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w ciągu 15 lat członkostwa Polski w UE.


– Dzięki tym środkom modernizujemy i rozbudowujemy lubelski system ciepłowniczy na niespotykaną dotąd skalę – mówi Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy spółki. W ubiegłym tygodniu pracownicy LPEC gościli na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Opowiadali m.in. o trzech projektach, które udało się zrealizować dzięki wsparciu ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania to ponad 72 miliony złotych.

Projekty, to LPEC realizowane przy wsparciu środków z UE: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie Lublina:, która obejmuje budowę nowych sieci ciepłowniczych w dzielnicach: Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście (dofinansowanie: 24,4 mln zł)

Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Lublina, obejmuje wymianę 23 km sieci wybudowanych w latach 1970-1990, które wymagają unowocześnienia z uwagi na wymóg poprawy bezpieczeństwa dostaw i rosnący popyt na ciepło systemowe. Inwestycje dotyczą strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie (dofinansowanie: 35,6 mln zł)

Przebudowa węzłów grupowych na trenie Lublina, obejmuje wymianę 10 istniejących węzłów grupowych na 183 indywidualne węzły cieplne w dzielnicach: Czechów, Czuby, Kalinowszczyzna i Wrotków. Ponadto wybudowano 11,4 km sieci ciepłowniczej, wyposażonej w system alarmowy sygnalizacji stanów awaryjnych (dofinansowanie: 13,6 mln zł)

Opracował Grzegorz Rekiel