Grzywna dla włodarza gminy

Zapadł wyrok w sprawie Romana Kandziory, wójta gminy Kamień. Sąd nakazał mu zapłacić tysiąc złotych grzywny za bezprawne obniżenie dodatków Markowi Neckierowi, byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Wójt zapowiada, że od wyroku się odwoła.

W ubiegłym roku wójt Roman Kandziora obwiniał Marka Neckiera, ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu, o to, że nie zapanował nad liczebnością uczniów w klasach i trzeba było podzielić jeden z oddziałów na dwa, a to obciążyło gminny budżet. Gospodarz gminy Kamień obniżył za to dyrektorowi dodatki do pensji. Neckier uważał, że to krzywdzące i bezprawne. Podczas kontroli w gminie pracownicy inspekcji pracy podzielili jego stanowisko w tej sprawie. Nałożyli na Kandziorę mandat w wysokości 1000 zł. Ale wójt gminy Kamień go nie przyjął. Sprawa trafiła do sądu. Niedawno zapadł wyrok. Jest niekorzystny dla Kandziory. Chełmski sąd podzielił stanowisko inspekcji pracy.
– Wyrok jest nieprawomocny i odwołam się od niego do sądu wyższej instancji – zapowiada wójt Kandziora.
Gospodarz gminy Kamień dodaje, że gdyby jednak ostatecznie miał zapłacić 1000 zł, to pieniądze te pochodziłyby z jego własnej, a nie gminnej kieszeni. (mo)