Gwałciciel domowy

Gwałt na siostrze, córce, kuzynce. Zmuszanie do tzw. innych czynności seksualnych. Obnażanie się przy dziecku, dotykanie jego narządów. Kobiety nawet nie zdają sobie sprawy, że ten, z którym dzielą łoże, może być zboczeńcem i pedofilem, a uśmiechnięty znajomy notorycznie molestuje swoją pracownicę. To wszystko dzieje się u nas, na chełmskim podwórku. Pod względem liczby przestępstw na tle seksualnym niechlubnie przodujemy w rankingach.

Od października na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji dostępna jest mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Zgodnie z założeniem ma ona m.in. pozwolić ocenić stopień zagrożenia zarówno w skali całego kraju, jak i na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Na policyjnej mapie próżno szukać jednak szczegółowych danych o przestępcach, aby nie doszło do samosądów. Są tam jedynie dane statystyczne o czynach popełnionych – i ujawnionych – od 2015 roku (dane pochodzą z Krajowego Systemu Informacji Policji oraz z prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym). Niebawem na mapie mają się też pojawić informacje o osobach przebywających w kraju, ujętych w rejestrze prowadzonym przez resort sprawiedliwości.
W całym województwie, gdzie odnotowano 524 przestępstwa na tle seksualnym, powiat chełmski uplasował się w pierwszej piątce (krasnostawski i włodawski są daleko w tyle). Nie jest to jednak powód do dumy, bo – biorąc pod uwagę liczbę przestępstw w stosunku do liczby ludności – wychodzi na to, że to u nas najczęściej dochodzi do gwałtów, w tym na członkach najbliższej rodziny, molestowania (również w relacjach szef-podwładny) i zmuszania do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, pedofilii oraz rozpowszechniania pornografii dziecięcej.
– W ubiegłym roku doszło do siedemnastu czynów, a od stycznia do teraz stwierdziliśmy siedem – mówi podkom. Ewa Czyż, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
Z kolei zgodnie z danymi z mapy od 2015 r. w całym powiecie policja ujawniła łącznie 22 czyny. I tak w Buśnie (gm. Białopole) ujawniono 2 gwałty, w Dubience – 1, w Żmudzi – 1, w gm. Dorohusk – 5 (w tym we wsiach Olenówka, Michałówka, Okopy, Husynne), w Wierzbicy – 1, w Rudzie-Hucie – 1 oraz 1 w Rudzie (gwałt na chorym psychicznie). W Rejowcu policja zatrzymała 4 pedofilów (w tym jednego we wsi Rybie). W Woli Korybutowej (gm. Siedliszcze) zatrzymano dewianta, który „lubował się” w pornografii dziecięcej. Pozostali gwałciciele pochodzą z gm. Chełm. W samym mieście ujawniono jak dotąd 16 czynów, głównie gwałty i posiadanie/prezentowanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. (pc)