Hallowen w Piątce

Od kilku lat 31 października na jednej z lekcji języka angielskiego uczniowie ZS nr 5 świętują Halloween.

Obchodzenie Halloween wpisane jest do podstawy programowej ZS nr 5, która zakłada poznanie kultury kraju, którego języka uczniowie się uczą. Przed lekcją angielskiego dzieci przygotowują informacje na temat święta, jego genezy oraz tradycji z nim związanych. Przypominają sobie słownictwo, szykują stroje oraz ćwiczą hasło Trick or Treat, dzięki któremu zbierają cukierki. Rywalizują też ze sobą w konkurencji polegającej na wyłowieniu jabłka zębami. Wygrywa osoba, która zrobi to najszybciej. Dodatkowa trudnością jest zrobienie tego bez uszkodzenia jabłka, gdyż dawniej wierzono, iż uszkodzenie owocu przynosi pecha na nadchodzący rok. (k)