Hanna – Ciekawostki lokalne (108)

Z Anny Hanna


„Nazwa Hanna według legendy wywodzi się od imienia Anna. Przed wiekami przejeżdżała tędy w drodze na Ruś Anna Jagiellonka lub też żona jednego z Jagiellonów o tym imieniu. Zepsuła się jej karoca, zmuszona więc była zatrzymać się tu na nocleg. Została tak gościnnie przyjęta przez mieszkańców miejscowości, że księżna pozwoliła nazwać miejscowość swoim imieniem”.
D. Kononiuk, Dzieje wsi Hanna (pow. włodawski) do dnia dzisiejszego, „Zeszyty Muzealne” 2001, t. 11

Prawa miejskie

„Już we wczesnym średniowieczu istniała tu osada, czy też gródek strażniczy. W II połowie XV w. i na początku XVI w. wieś należała do Paluszkiewiczów, a następnie do Bohusza Bohowityna, który lokował tu miasto, wymienione w 1546 r. Od XVII w. Hanna stała się własnością Radziwiłłów, którzy odnowili lokację miejską. W XVIII w. miasteczko wchodziło w skład klucza sławatyckiego rozległych radziwiłłowskich dóbr bialskich. W 1821 r. Hanna straciła prawa miejskie, stając się osadą typowo rolniczą”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Kobiety w większości

„Według stanu na 30 września 1921 r. w Hannie było 87 domów i 19 innych budynków z przeznaczeniem na zamieszkanie. Wieś liczyła 547 osób, w tym 265 mężczyzn i 282 kobiety, w tym 190 rzymskokatolików i 309 prawosławnych i 48 wyznania mojżeszowego. 506 osób deklarowało narodowość polską, 25 rusińską, 15 żydowską i 1 inną”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Szkolnictwo przed wojną i w czasie światowego konfliktu

„W 1939 r. we wsi była szkoła powszechna. Uczyło się w niej 164 dzieci, w tym 69 rzymskokatolików, 77 prawosławnych i 18 wyznania mojżeszowego. W placówce pracowało 2 nauczycieli (…) W 1940 r. w miejscowości funkcjonowała szkoła ukraińska”.

Wieści z wykopalisk

„W 1962 r. w okolicach Dołhobrodów prowadzone były szerokie badania archeologiczne. Prace pod kierownictwem dr Jana Gurby z UMCS w Lublinie doprowadziły do wielu odkryć między innymi na stanowisku Hanna, uroczysko Parchociny – we wschodniej części znaleziono obozowisko, cmentarzysko. W 1898 r. N.F. Biełaszewski znalazł toporek miedziany z epoki brązu (do 1900 r. w zbiorach Uniwersytetu Kijowskiego) (…) W lipcu 1996 r. prowadzone były badania archeologiczne o charakterze ratowniczym. 29 arów stanowiska przebadano metodą planigraficzną, natomiast na nie zniszczonej części stanowiska założono wykop o powierzchni 20 m2. W wykopie wystąpiły cztery obiekty osadnicze: jeden prawdopodobnie o charakterze mieszkalnym, jeden prawdopodobnie produkcyjny i dwa ślady po słupach. Materiał pobrany w trakcie badań pochodzi z powierzchni rozwianej wydmy. Zebrano kilkaset zabytkowych krzemieni wstępnie datowanych na mezolit i wczesną epokę brązu”.

Oczyszczalnia i Orlik po millenium

„W maju 2000 r. rozpoczęła działalność nowoczesna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 100 metrów sześciennych na dobę. Koszt inwestycji, której wykonawcą był Włodawski Zakład Gospodarki Komunalnej, wyniósł około 1 mln złotych. Oczyszczalnia powstała w ciągu 2 lat. (…) 2009 r. Prawie 1,4 mln zł kosztowała budowa kompleksu boisk sportowych w Hannie. Inwestycja powstała w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012”. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Urzędu Gminy w Hannie”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010