Historyczna sesja

27 maja w Urzędzie Gminy Chełm odbyła się wyjątkowa XIX Sesja Rady Gminy Chełm. Wyjątkowa pod względem historycznym – bo w 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku.

Od tego dnia polski samorząd przeszedł swego rodzaju ewolucyjną – odpowiadającą potrzebom – zmianę. Istotą i jednym z ważniejszych działań samorządów jest współpraca, co podkreślali w swoich wystąpieniach wójt Wiesław Kociuba, zastępca wójta Lucjan Piotrowski oraz zaproszeni goście – starosta powiatu chełmskiego Piotr Deniszczuk i radny powiatowy Andrzej Derlak.

Współpracę starosta określił jako wzorową w relacjach powiat – gmina. W swoim wystąpieniu wójt przedstawił szereg działań podjętych w tym trzydziestoleciu na rzecz mieszkańców gminy. Pamiątką tej wyjątkowej sesji będzie odsłonięta jubileuszowa ławeczka przy budynku urzędu gminy.