Honorowy i zasłużony 

Prezydent Krzysztof Żuk wręcza Normanowi Daviesowi medal „Zasłużony dla Miasta Lublin”

Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” wybitnego brytyjskiego historyka Normana Daviesa. Naukowiec, który już wcześniej otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Lublina”, odebrał kolejne wyróżnienie w ubiegły czwartek,   w Teatrze Starym.

To pierwsza postać uhonorowana nowym prezydenckim wyróżnieniem. Do tej pory medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” trafił tylko do instytucji: Państwowego Muzeum na Majdanku.

Profesor Norman Davies autor wielu publikacji dotyczących historii Polski od 2000 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Lublin. W naszym mieście gościł w ramach XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, którego gospodarzem w dniach 18-20 września był Lublin. (EM.K.)

Medal jest w kolorze srebra, zawieszony na trójbarwnej wstążce w kolorach flagi Miasta Lublina – białym, zielonym i czerwonym. Na awersie medalu znajduje się pisana wersalikami łacińska nazwa medalu – MERENTIBUS CIVITATIS LUBLINI (Zasłużony dla Miasta Lublin) oraz herb Lublina, przedstawiający kozła wspinającego się na krzak winorośli. Rewers przedstawia najważniejsze budowle historyczne Lublina: Zamek Lubelski, kaplicę Trójcy Świętej, Donżon, Bramę Krakowską, Bramę Grodzką, Bazylikę oo. Dominikanów, Wieżę Trynitarską, kościół powizytkowski oraz Basztę Gotycką.