Honorowy obywatel Lublina i dwóch narodów

Akt nadania honorowego obywatelska Lublina księdzu Grzegorzowi Pawłowskiemu wręczyli: prezydent Krzysztof Żuk, wiceprezydent Monika Lipińska i przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk

Dzięki Polakom cudem ocalał z Holokaustu. Ksiądz infułat Grzegorz Pawłowski, urodzony jako Jakub Hersz Griner, większość życia poświęcił pracy na rzecz pojednania dwóch narodów: polskiego i żydowskiego. W miniony wtorek wyróżniono go tytułem honorowego obywatela miasta Lublin.

Decyzję w sprawie uhonorowania podjęła na marcowej sesji rada miasta. Ksiądz Pawłowski znalazł się w nielicznym, 12-osobowym gronie honorowych obywateli miasta.

– Zastanawiam się – ten tytuł mają wielcy ludzie pokroju świętego Jana Pawła II czy prezydenta Kaczorowskiego. Dlaczego przypadł również mnie, małemu duszpasterzowi? – mówił skromnie ksiądz Grzegorz Pawłowski.

Dziękuję z serca

Raz po raz podkreślał, że cudowne ocalenie i spełnione życie po wojnie zawdzięcza Polakom. – Polacy ratowali mi życie. Złego słowa o nich nie powiedziałem i nie powiem. Dziękuję z serca. To unikat, że cudem ocalały chłopiec żydowski został kapłanem – dodał.

Ks. Grzegorz Pawłowski urodził się 23 sierpnia 1931 roku w rodzinie żydowskiej jako Jakub Hersz Griner. Wybuch wojny zmienił całkowicie życie ośmioletniego wówczas chłopca. Ojciec został rozstrzelany w Zamościu, natomiast matkę i dwie jego siostry zamordowano podczas likwidacji getta w Izbicy. Małemu Jakubowi udało się stamtąd uciec. Przeżył ze zmienionym nazwiskiem dzięki Polakom. Potem był wychowankiem domów dziecka w Lublinie i w Puławach. Tam placówkę opiekńczą prowadziły siostry zakonne. Wychowywany w wierze katolickiej przyjął ją jako własną. Po zdaniu matury w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego, gdzie w 1958 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako duszpasterz pracował w parafiach diecezji lubelskiej. W latach 1968 – 1970 odbył studia specjalistyczne z biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po odnalezieniu brata, który też przeżył Holocaust, wyjechał do Izraela, by pełnić tam posługę wśród mieszkających tam katolików i licznej Polonii jako katolicki duszpasterz, opiekun, a często i powiernik. Połączył w swojej osobie dwie ojczyzny: Polskę i Izrael.

Laudację wygłosił ksiądz profesor Mirosław Wróbel z KUL. – W imieniu rektora i społeczności uniwersytetu, który wniósł o nadanie aktu honorowego obywatelstwa, dziękujemy. Radość jest tym większa, że ma to miejsce w roku 100-lecia istnienia KUL i jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich księdza infułata – mówił.

Budowanie mostów

Akt nadania honorowego obywatelstwa miasta Lublin wręczali prezydent Lublina Krzysztof Żuk i przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk. – Tytuł jest wyrazem wdzięczności i uznania za piękną postawę księdza, który przez życie budował most między oboma narodami. Jest ambasadorem naszego miasta i regionu – mówił prezydent Żuk.

Wyrazy uznania dla duchownych, którzy prowadzili ks. Pawłowskiego przez życie, złożył arcybiskup lubelski Stanisław Budzik.

Abp Stanisław Budzik podkreślił podczas uroczystości, że ks. infułat jest niezwykłym kapłanem. Jest budowniczym mostów między Starym i Nowym Testamentem, pomiędzy Polską, a Izraelem, pomiędzy chrześcijanami, a Żydami. Warto zwrócić uwagę, że ks. Pawłowski pragnie po śmierci spocząć na cmentarzu żydowskim w Izbicy. W pobliżu matki i sióstr. Kluczem do zrozumienia życia dwunastego honorowego obywatela Lublina może być, co podkreślił w laudacji ks. prof. Wróbel, napis na grobowcu w Izbicy. Inskrypcja napisana w języku polskim i hebrajskim składa się z trzech członów, które stanowią swoisty tryptyk: „Opuściłem najbliższych w obliczu ich zagłady, aby ratować swoje życie; Oddałem je służbie Bogu i człowiekowi; Powróciłem na miejsce ich męczeńskiej śmierci”.

Elżbieta Kasprzycka, BCH

Honorowi obywatele Lublina:

prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Nikodemowicz, doktor Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prof. Rocco Buttiglione, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. abp Bolesław Pylak, św. Jan Paweł II , ojciec Hubert Czuma i ks. infułat Grzegorz Pawłowski.