Hospicjum już działa

Z początkiem października przy Centrum Charytatywnym w Krasnymstawie uruchomiono Hospicjum Domowe Caritas.

– Obejmujemy opieką chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, przebywających w swoich domach, w miejscu, które znają i gdzie czują się najlepiej – mówi Monika Kowalczyk z krasnostawskiego Caritas. – Koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu pacjentom optymalnej jakości życia. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak również później, w czasie żałoby – dodaje.
W tym celu Caritas stworzył zespół pracowników medycznych: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeutów i psychologa. – Zapewniamy też pacjentom pomoc duchową. Lekarz odwiedza chorego dwa razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie. Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę – informuje Kowalczyk.
Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego Caritas jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz kopii dokumentacji medycznej. Obecnie Caritas przyjmuje zapisy chorych zamieszkujących teren miasta Krasnystaw. Opieka hospicyjna jest nieodpłatna. (kg)