Humanistyczny sukces

W Białymstoku odbył się finał ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o społeczeństwie. Z województwa lubelskiego zakwalifikowało się do konkursu tylko czterech uczniów, w tym Kamil Dzida z I LO w Krasnymstawie.

Zmagania olimpijskie polegały m.in. na rozwiązaniu testu w formie arkusza egzaminacyjnego oraz napisaniu wypracowania ze zmiennego programu tematycznego. Konkurs był dosyć trudny, ale Kamil Dzida z I LO w Krasnymstawie nie zawiódł i uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego. Teraz może przebierać w indeksach, do wybory ma następujące uczelnie: Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Świętokrzyską, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kamil do olimpiady przygotowywał się pod okiem Anny Patejuk. (k)