I Krzywowola rozbłyśnie LED-ami

Mieszkańcy Krzywowoli (gm. Rejowiec Fabryczny) chcieliby, aby ich miejscowość była lepiej oświetlona. Jak podnoszą, wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesie komfort życia. Gmina, przynajmniej częściowo, zamierza zrealizować te postulaty.

Z prośbą o ujęcie w budżecie gminy na 2023 r. inwestycji polegających na wymianie oświetlenia na LED-owe przy drodze powiatowej 1817 L, instalacji kilku lamp solarnych przy gminnej drodze prowadzącej przez Podedworze i montażu lamp hybrydowych (wykorzystujących energię ze słońca i wiatru) wzdłuż gminnej drogi do Kolonii-Krzywowoli jeszcze pod koniec ubiegłego roku wnioskował radny Piotr Prokopiuk.

W piśmie skierowanym do władz gminy wskazał, że wpłynie to pozytywnie na poziom bezpieczeństwa, komfort życia mieszkańców, estetykę miejscowości, a także pozwoli obniżyć wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

Władze gminy zapewniają, że prośba radnego zostanie w tym roku częściowo zrealizowana.

– Mamy wydzielone środki w budżecie gminy na wymianę oświetlenia na energooszczędne LED-owe i będziemy sukcesywnie prowadzić te prace – mówi Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny. – Ostatnio zakupiliśmy kolejną partię nowych żarówek. Planujemy wymianę m.in. właśnie w Krzywowoli. W tej chwili prace trwają w miejscowości Krasne, gdzie ze środków budżetu gminy, ale także z funduszu sołeckiego z 2022 r. prowadzona jest wymian z lamp sodowych na LED-owe. Tu zostanie wymienionych prawie 50, a w Krzywowoli 30.

W tym roku na zadania z zakresu energooszczędności gmina zaplanowała wydać 440 tys. zł. Te środki, oprócz wymiany oświetlenia ulicznego, gmina chciałaby wykorzystać także na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla kilku gminnych obiektów m.in. ujęć wody i budynków szkolnych. (w)