I LO w ogólnopolskim programie

W ramach szesnastej edycji ogólnopolskiego programu „Dzień przedsiębiorczości” młodzież I LO w Krasnymstawie odwiedziła wiele firm i instytucji działających w Krasnymstawie i najbliższych okolicach.

„Jagiellończycy” gościli m.in. w Urzędzie Miasta w Krasnymstawie, gdzie spotkali się z burmistrzem Robertem Kościukiem, komendzie powiatowej policji, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej w Krasnymstawie, Powiatowym Urzędzie Pracy, Muzeum Regionalnym, Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie, Areszcie Śledczym, a także w wielu lokalnych prywatnych przedsiębiorstwach, działających w różnych branżach.

Podczas jednodniowych praktyk uczniowie I LO mieli możliwość poznania specyfiki konkretnego zakładu pracy oraz zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym przez siebie zawodzie. Ponadto przekonali się w praktyce, jaki związek ma wykształcenie z karierą zawodową oraz mogli pozyskać informacje o tym, jakie kwalifikacje, umiejętności czy predyspozycje są niezbędne do wykonywania zawodu, który ich interesował.

„Dzień Przedsiębiorczości” to program organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Program ten ma za zadanie pomagać młodym ludziom w podejmowaniu przez nich trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Szkolnym koordynatorem programu jest nauczycielka podstaw przedsiębiorczości Sylwia Wójcik-Wilkołazka. (k)