Ich pierwsze ślubowanie

W piątek w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie zorganizowano uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej.

W gali oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli Jedynki wziął udział wiceburmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk. Bohaterami uroczystości byli jednak pierwszoklasiści, których w tym roku szkolnym, poprzez cofnięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków, jest w ZS nr 1 o jedną klasę mniej niż zazwyczaj. Do ślubowania przystąpiło ostatecznie 38 uczniów, a imię każdego dziecka, było głównym motywem scenografii uroczystości. (k)