W II LO bez nagród prezydenta

Ani dyrektor II LO, ani rada pedagogiczna nie zgłosili żadnego kandydata do nagrody prezydenta Chełma z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W pokoju nauczycielskim zawrzało. Dyrektor Marta Klasura mówi, że dwóch pedagogów dostanie nagrody kuratora oświaty, a jeden być może ministra edukacji narodowej.

Takiej sytuacji w II LO chyba jeszcze nie było. Żaden z nauczycieli nie został – ani przez dyrektor szkoły Martę Klasurę, ani też radę pedagogiczną – zgłoszony do corocznej nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. – Rada nie zajmowała się sprawą, co w ogóle jest dziwne – mówi jeden z pedagogów z II LO. – Za poprzednich dyrektorów było to nie do pomyślenia. Zawsze któryś z nauczycieli, mający największe osiągnięcia, był typowany do nagrody i, co istotne, prezydent to wyróżnienie przyznawała. Co innego w tym roku. Odnoszę wrażenie, że w opinii pani dyrektor żaden z pracujących w II LO pedagogów za rok szkolny 2016/2017 na nagrodę nie zasłużył. Przykre, bo poza dyrektorem nikt więcej z nauczycieli naszej szkoły nie będzie uczestniczył w miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej – dodaje.
Dyrektor Klasura przyznaje, że ani ona, ani rada pedagogiczna o nagrodę prezydenta w tym roku nie wystąpiły. – To nie jest obowiązek dyrektora szkoły. Taki wniosek, zgodnie z uchwałą rady miasta, mogą również złożyć: rada pedagogiczna, działające na terenie szkoły związki zawodowe oraz dyrektor wydziału oświaty – wyjaśnia M. Klasura. – W ubiegłym roku do nagrody zgłosiliśmy kandydaturę jednego z nauczycieli, ale wniosek przepadł, choć osoba ta miała wysokie osiągnięcia. Prowadzeni przez nią uczniowie bardzo dobrze zdali maturę, a jeden z nich został finalistą centralnego etapu olimpiady przedmiotowej. Okazało się to za mało, by nauczyciel ten dostał nagrodę.
Marta Klasura podkreśla, iż nauczyciele II LO nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej mimo wszystko dostaną i to równie prestiżowe. Katarzyna Krzysteczko-Wróbel i Sławomir Roguski otrzymają nagrody kuratora oświaty. – Rzadko zdarza się, by dwóch nauczycieli z tej samej szkoły w jednym roku zostało wyróżnionych nagrodami kuratora. To nie wszystko, złożyliśmy też wniosek o nagrodę ministra edukacji narodowej dla wieloletniej nauczycielki języka polskiego, Beaty Tomaszewskiej. Mamy nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna – tłumaczy dyrektor Klasura.
Mimo że dyrektor II LO i rada pedagogiczna nie złożyli wniosków o nagrodę prezydenta, niewykluczone, że jeden z nauczycieli „Dreszera” takie wyróżnienie może otrzymać. – Do naszego wydziału wpłynął wniosek o przyznanie nagrody prezydenta przygotowany przez jeden z działających w szkole związków zawodowych – informuje Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty. – Nie został jeszcze rozpatrzony. (ptr)