Ile chemianie zapłacą za solary i panele?

W drugiej połowie tego roku mają być instalowane panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne u chełmian, uczestniczących w projektach, na które miasto dostało unijne dofinansowanie. Mieszkańcy chcą wiedzieć, ile pieniędzy mają szykować na wkład własny i jakie są terminy realizacji inwestycji.

Chełmian zainteresowanych montażem paneli słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych w mieście nie brakowało. Od dawna wskazywali, że w okolicznych gminach takie projekty z dofinansowaniami dla mieszkańców są realizowane, a w Chełmie jeszcze nie. Wiosną ub.r. pojawiła się lista rankingowa projektów złożonych do konkursu „Energia przyjazna środowisku” na montaż odnawialnych źródeł energii i zakwalifikowanych do dofinansowania. Na dwa chełmskie wnioski, ocenione na 98 pkt., zabrakło już pieniędzy. W obu przypadkach miasto starało się o dotacje w wysokości po 2,4 mln zł.

W sumie ponad 4,8 mln zł. Ale pieniądze nie przeszły koło nosa. W związku z oszczędnościami poczynionymi przez inne samorządy i dzięki zwiększonej puli pieniędzy na konkurs, jesienią ub.r. okazało się, że projekty z listy rezerwowej zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Wśród nich znalazły się dwa wnioski z Chełma. Chełmski samorząd otrzymał w sumie ponad 4,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Teraz, mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie, dopytują o terminy realizacji inwestycji, a najbardziej interesuje ich, jakie kwoty będą musieli wyłożyć z własnej kieszeni. Niektórzy mają obawy, że instalacje będą droższe niż zakładano na początku. Zapytaliśmy chełmski ratusz o przebieg planowanej inwestycji i koszty, jakie mają ponieść mieszkańcy, uczestniczący w projekcie. Będzie to 35 proc. kosztów instalacji.

– Miasto Chełm z końcem roku 2020 roku przystąpiło do realizacji dwóch projektów pod nazwą „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II” – informują w chełmskim ratuszu. – Oba projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Przyznane środki dotyczą dofinansowania 65 procent wydatków netto związanych z montażem w budynkach mieszkalnych instalacji solarnych, mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz kotłów na pellet. Pozostała część wydatków związanych z montażem instalacji OZE – 35 procent – to wkład własny miasta Chełm, sfinansowany wniesionymi opłatami mieszkańca-uczestnika projektu. Przykładowo – jeżeli koszt instalacji solarnej wyniesie 10 tysięcy złotych netto, to dofinansowanie wyniesie 6,5 tysiąca złotych. Pozostała część, to jest 3,5 tysiąca złotych będzie stanowiła koszt mieszkańca.

W magistracie informują też, że w marcu 2021 r. do chełmian, którzy w 2019 r. zadeklarowali chęć udziału w projektach OZE, wysłano pisma informacyjne. Proszono ich o informację zwrotną w przypadku rezygnacji z udziału w projektach OZE. Cały czas prowadzony jest też nabór na listę rezerwową osób zainteresowanych udziałem w projektach. Osoby z listy rezerwowej mają szanse na udział w nich, w sytuacji, gdy osoba wcześniej zakwalifikowana złoży rezygnację.

Szacuje się, że w projekcie udział weźmie ponad 500 chełmian. Kolejnym etapem będzie zawarcie umów cywilnoprawnych z mieszkańcem o wkład własny oraz użyczenie nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Obecnie trwają prace bieżące i organizacyjne związane z obsługą projektu. Przygotowywana jest również procedura przetargowa, która wyłonić ma wykonawcę instalacji odnawialnych źródeł energii. Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych mają być instalowane zgodnie z dokumentacją opracowaną w 2019 r. przez firmę zewnętrzną. Według planu montaż instalacji OZE rozpocząć ma się w drugiej połowie 2021 r. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here