Indeks dla utalentowanej Ilony

Ilona Roman, uczennica klasy III a w I LO w Krasnymstawie, zdobyła indeks w piątym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Krajobraz wokół mnie”, zorganizowanym przez Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL.

Pejzaż Ilony pt. „Jesień” zajął drugie miejsce. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat różnorodności krajobrazów Polski.
Ilona Roman z I LO w Krasnymstawie to utalentowana artystycznie uczennica, która stale rozwija swoje pasje i uzdolnienia. Do konkursu maturzystka przygotowywała się pod kierunkiem Anny Kosmowskiej. (k)