Indeksy przed maturą

5 kwietnia na wydziale prawa, prawa kanonicznego i administracji KUL odbył się ogólnopolski konkurs „Znaj swoje prawa”.

Na jego zwycięzcę czekał indeks na studia prawnicze. I główna nagroda w konkursie przypadła Paulinie Ciechańskiej z klasy drugiej I LO w Krasnymstawie. Dzięki temu Paulina na rok przed maturą wie już gdzie i co będzie studiować. Oprócz Pauliny w konkursie wzięli udział: Paweł Goncikowski, Wojciech Rogowski i Kamila Weremko, zajmując kolejno 5. 6. i 7. miejsce. Opiekunem uczniów I LO była Anna Patejuk.
Paweł Goncikowski z klasy III „b” startował też w ogólnopolskim konkursie wiedzy o gospodarce przestrzennej. I wypadł świetnie również zdobywając indeks – na Politechnikę Warszawską. (k)