Inflacja zjada sportowe stypendia

Stypendia sportowe wypłacane w ubiegłym roku chełmskim zawodnikom wynosiły od 200 do 400 zł. Zdaniem radnego Dariusza Grabczuka to za niska kwota. – Apeluję o zwiększenie puli na ten cel – mówi radny Garbczuk.

Na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Chełm z 2016 r. stypendia sportowe przyznaje prezydent Chełma po uprzednim zaopiniowaniu przez komisję stypendialną. W lutym ub.r. prezydent Chełma powołał siedmioosobową komisję stypendialną, aby zaopiniowała przedłożone wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego. W 2022 r. do podziału na ten cel zaplanowano w budżecie miasta 50 tys. zł. Stypendia sportowe mogą otrzymywać zawodnicy, spełniający szereg określonych kryteriów, zrzeszeni w klubach sportowych działających w Chełmie, uprawiający dyscyplinę olimpijską oraz posiadający licencje odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego.

Do końca 2021 złożono 23 wnioski o stypendia sportowe. W 2022 r. za uzyskane osiągnięcia w roku poprzednim stypendia sportowe pobierało początkowo 16 zawodników, ale na wnioski klubów uchylono dwie decyzje i stypendia pobierało ostatecznie 14 zawodników. Wysokość miesięcznych stypendiów wynosiła od 200 do 400 zł miesięcznie. Zostały wypłacone na kwotę 46 230 zł. Informację o przyznanych i wykorzystanych w 2022 r. stypendiach sportowych przyjęli na ostatniej sesji chełmscy radni. Na poprzedzającej te obrady komisji oświaty, sportu i kultury temat wysokości stypendium poruszył radny Dariusz Grabczuk.

– Tu chodzi o ścisłą kadrę olimpijską i te kwoty stypendiów są za małe – stwierdził radny D. Grabczuk. – Kiedyś były one wyższe. Należy wziąć pod uwagę dzisiejsze ceny. Obozy, odpowiednie odżywianie i sprzęt sportowy – to kosztuje. Proponuję, aby podwyższyć stypendia.

Urzędnicy odpowiedzieli, że należy w tej sprawie „zawnioskować” na piśmie o zwiększenie puli pieniędzy na ten cel. (mo)