Informatyczny Jagiełło

W związku z realizowanym przez I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie programem IT-Szkoła, liceum otrzymało wyróżnienie w piątej edycji rankingu IT-Szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 I LO w Krasnymstawie było jedyna szkołą w powiecie, która przystąpiła do programu IT-Szkoła. – Wyróżnienie przyznano nam w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – mówi Edyta Fidecka, dyrektor I LO. – W ramach realizacji programu chętni uczniowie z naszego liceum brali udział w certyfikowanych kursach e-learningowych, wykładach on-line oraz w konkursach, w tym również w drugiej edycji konkursu Grand IT Test, który polegał na rozwiązywaniu testów wiedzy z różnych dziedzin informatyki – dodaje. Dodatkowo wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach uzyskali dostęp do zasobów DreamSpark firmy Microsoft, który umożliwił im bezpłatne legalne korzystanie z oprogramowania, narzędzi programistycznych oraz innych usług oferowanych przez firmę Microsoft. Opiekunem szkolnym programu IT-Szkoła był Marcin Wilkołazki. (kg)