Inkubator prawie zapełniony

W pół roku prawie wszystkie biura i hale w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej znalazły najemców. Wolne pozostają jeszcze tylko dwa biura. W obiekcie działalność prowadzą zarówno przedsiębiorcy z Chełma, jak i z Lublina.

Założeniem Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, zwanego inkubatorem przedsiębiorczości, było umożliwienie działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie rozwoju innowacyjnego i kreatywnego przemysłu w naszym regionie.

Wybudowane przy ul. Ceramicznej i należące do miasta ChCAG kosztowało ponad 30 mln zł i stanowi kompleks powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych dla przedsiębiorców po preferencyjnych stawkach najmu. W ubiegłym roku miasto ogłaszało przetargi zakładające oddanie w najem hal produkcyjno-magazynowych oraz lokali biurowych.

Pierwsze postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umów o wynajem lokali, bo przetarg z przyczyn formalnych zamknięto bez wyłonienia jakiejkolwiek z ofert, ale kolejne przebiegły już pomyślnie. Przypomnijmy, że oprócz czynszu najemca zobligowany jest też ponosić koszty pobranej energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za zużytą wodę, telekomunikacyjne, za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów.

W obiekcie działalność prowadzą zarówno przedsiębiorcy z Chełma, jak i z Lublina. Obecnie w ChCAG wynajęte są wszystkie hale – tj. 8, a z 9 biur „zajętych” jest 7. Chełmscy urzędnicy informują, że zarówno w halach, jak i biurach swoją działalność prowadzi po 5 firm, czyli w sumie jest ich 10. W obiekcie swoje biuro mają też urzędnicy z Centrum Obsługi Inwestora. (mo)