Inne spojrzenie na matematykę

Dwoje uczniów I LO w Krasnymstawie znalazło się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu „Zobaczyć matematykę”.

Dwunasta edycja konkursu „Zobaczyć Matematykę”, zorganizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, adresowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a jej celem było propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych metod komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne. Prace można było wykonać w dowolnej technice plastycznej tj. grafika, rysunek, pastel, czy fotografia.

– Nasi uczniowie wzięli udział w przeprowadzonej po raz pierwszy edycji artystycznej tegoż konkursu. Przygotowali zadanie w różnorodnych technikach: rysunku, malarstwa i fotografii. Istotnym warunkiem zakwalifikowania się była inspiracja matematyką. Przygotowana praca miała w artystycznej formie przekazywać zawarte w niej treści i w niekonwencjonalny sposób propagować matematykę – informuje Anna Patejuk, dyrektor I LO w Krasnymstawie.

15 kwietnia zostały ogłoszone wyniki. Wśród 9 finalistów z całej Polski znalazło się aż dwoje uczniów krasnostawskiego liceum. Są to: Martyna Szumska z klasy 3a, która namalowała obraz pt. Artystyczny ciąg Fibonacciego oraz Michał Nowacki z 1Ag, który wykonał fotografię pt. Ulotna Geometria. – Uczniowie pokazali, że zainteresowania matematyką mają bardzo duży związek z pasjami artystycznymi, a matematyka może pobudzać wyobraźnię i być inspiracją dla twórczości – mówi Patejuk. Opiekunem Martyny i Michała była Katarzyna Nowacka. (k)