Integracja przed nauką

Studenci z 43 państw integrowali się w ubiegłym tygodniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskich.
– Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiuje obecnie ponad 600 obcokrajowców. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Białorusi i Czech. Do Lublina przyjechali także żacy np. z Nigerii czy Chin. Część z nich ma możliwość bezpłatnego studiowania w ramach stypendium przyznawanego przez Fundację Jana Pawła II. – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy uczelni.
Dla rozpoczynających studia cudzoziemców KUL przygotował szkolenia integracyjne z polskimi studentami i spotkania informacyjne o organizacji uniwersytetu i o polskim prawie, a także wycieczkę po Lublinie. (EM.K.)