Inwestycja w dobrą przyszłość

Edukacja zawodowa to inwestycja w dobrą przyszłość – przekonywali uczestnicy konferencji

Edukacja zawodowa to inwestycja w dobrą przyszłość – przekonywali uczestnicy konferencji, która odbyła się 11 kwietnia w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5 w Lublinie.


Uczestniczyli w niej dyrektorzy lubelskich gimnazjów, szkół zawodowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy oraz reprezentanci związków zawodowych. W tym roku po raz pierwszy w konferencji wzięli udział dyrektorzy szkól podstawowych.
Omówiono najnowsze założenia reformy dotyczącej szkół zawodowych i zaprezentowano aktualną ofertę szkół prowadzonych przez lubelski samorząd. Szczególnie dużo miejsca poświęcono najnowszej ofercie szkół branżowych I stopnia, które przyjmują już kandydatów i rozpoczynają działalność od września 2017 roku. Jednym z ważniejszych punktów konferencji był panel na temat doradztwa zawodowego z udziałem przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie i środowiska pracodawców. W nadchodzących latach MEN stawia mocno na funkcjonowanie we wszystkich typach szkół doradztwa zawodowego. Uczniowie szkół zawodowych powinni ponadto częściej obserwować pracę zakładów przemysłowych, spotykać się z lokalnymi przedsiębiorcami i absolwentami, którzy już posiadają własne firmy.
– To bardzo ważne, by młodzi ludzie wiedzieli, jakie firmy znajdują się w ich regionie. Ani oni, ani ich rodzice, którzy często doradzają im w wyborze szkoły, nie wiedzą, jakiego pracownika poszukują przedsiębiorcy tu, na lokalnym rynku – podkreślał podczas panelu Jacek Makowski, prezes zarządu „Warbo” S.A. w Lublinie, jednej z naszych największych regionalnych firm, która zajmuje się obróbką metalu. – Uczniowie często wybierają sobie tylko szkołę, do której chcą chodzić, a nie zawód – dodał.
– Będziemy starali się poprawić wiedzę uczniów w tym względzie. Dyrektorzy szkół powinni organizować m.in. wycieczki do zakładów pracy – mówiła Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. – W Lublinie szkoły zawodowe mają najlepszą bazę sportową. Ponadto wiele z nich przeznaczonych jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreślała. W ubiegłym roku szkolnym 45% uczniów na Lubelszczyźnie wybrało szkoły zawodowe. W Lublinie najwięcej uczniów w szkołach zawodowych i technikach stanowią uczniowie dojeżdżający spoza granic miasta (72%).

Zawody z przyszłością

W ubiegłym roku największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych. Nadal są też potrzebni informatycy. – Zatrudnienie chce zwiększyć firma Ursus – zapowiada prezydent Krzysztof Żuk. – Staramy się dopasowywać do nowych zmian na rynku pracy, ale ta elastyczność oznacza również dodatkowe środki. Mamy dzisiaj dostępne środki unijne na wspieranie szkolnictwa zawodowego. W roku ubiegłym na ten cel pozyskaliśmy 30 milionów zł. Dużą część środków na oświatę przeznaczamy również rokrocznie z budżetu miasta. To inwestowanie w przyszłość miasta – wykwalifikowani absolwenci przyciągną do Lublina nowych inwestorów, bo dzisiaj walczymy o miejsca pracy, a Lublin jest bardzo pozytywnie oceniany na tle innych miast pod względem wysoko wykwalifikowanej siły roboczej dostępnej dla pracodawców – dodał prezydent.
– Jeżeli chodzi o branżę hotelarsko-gastronomiczną, to rokrocznie zwiększamy liczbę klas. 45% naszych absolwentów podejmuje pracę. Część z nich umiejętnie godzi pracę z nauką – mówił Marian Klimczak, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana. – Na pewno potrzebna jest zmiana mentalności, która niektórym każe być ostrożnym na etapie wyboru szkoły zawodowej. Wybór szkoły powinien być poparty doradztwem zawodowym i mądrym wsparciem rodziców. Tej decyzji uczeń nie powinien podejmować samodzielnie – podkreślał dyrektor ZS nr 5.
Emilia Kalwińska

Podczas tegorocznej rekrutacji szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują: 576 miejsc w 18 oddziałach 10 branżowych szkół I stopnia (zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe), 2272 miejsca w 71 oddziałach 15 techników, 3563 miejsca w 115 oddziałach 22 liceów ogólnokształcących oraz 544 miejsc w 16 oddziałach trzech szkół policealnych dla dorosłych oraz 374 miejsca w 11 oddziałach dwóch liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano: 144 miejsca w 10 oddziałach dwóch branżowych szkół specjalnych I stopnia, 24 miejsca w trzech oddziałach dwóch techników specjalnych, 10 miejsc w jednym oddziale liceum ogólnokształcącego specjalnego, 40 miejsc w pięciu oddziałach szkoły przysposabiającej do pracy i 12 miejsc w dwóch oddziałach szkoły policealnej specjalnej.
Branżowe szkoły I stopnia oferują kształcenie w 21 zawodach: fryzjer, stolarz, fotograf; magazynier-logistyk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, dekarz, elektryk, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, ogrodnik, kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz.