Inwestycji co niemiara

Lada dzień Zarząd Dróg Miejskich ogłosi pierwsze przetargi na wyłonienie wykonawców zaplanowanych na ten rok drogowych inwestycji. A w budżecie miasta jest ich kilkadziesiąt. Na pierwszy ogień mają pójść te największe, czyli przebudowa ul. Wojsławickiej i budowa Zielnej wraz z rondem przy Obłońskiej. Na początku roku jest szansa na uzyskanie korzystniejszych cen.

Chełmskich drogowców czeka w tym roku mnóstwo pracy. W budżecie miasta zaplanowano blisko 70 inwestycji i przedsięwzięć, z czego zdecydowana większość to inwestycje drogowe, nad realizacją których nadzór sprawuje podległy miastu Zarząd Dróg Miejskich.
– Nie ulega wątpliwości, że nie będzie to dla nas spokojny rok – mówi Krzysztof Tomasik dyrektor ZDM w Chełmie. – Liczba ujętych w budżecie Chełma zadań, ich zakres oraz skomplikowane procedury, jak w przypadku modernizacji krajowej „dwunastki”, będą wymagać dużo pracy i zaangażowania wszystkich pracowników.
W pierwszej kolejności będą ogłaszane przetargi na bieżące utrzymanie ulic (remonty, utrzymanie przystanków, konserwację sygnalizacji świetlnych) oraz na największe, a przez to najbardziej kosztowne, tegoroczne inwestycje. Wśród nich można wymienić chociażby modernizację ul. Wojsławickiej, Zielnej i skrzyżowania z Obłońską, gdzie powstanie nowe rondo, czy też starego odcinka ul. Rejowieckiej, który przejmie ruch na czas przebudowy wiaduktu w al. Przyjaźni. Te zadania mają być współfinansowane z zewnętrznych źródeł. Na modernizację ul. Wojsławickiej miasto ma realną szansę pozyskać 3 mln zł dofinansowania. Do pozostałych remontów dołożyć się mogą prywatni inwestorzy, którzy w tych rejonach miasta zamierzają budować nowe obiekty handlowo-usługowe.
Te trzy, szacowane na co najmniej kilkanaście milionów złotych inwestycje, to tylko niewielka część miejskich planów modernizacji chełmskich ulic. W najbliższych tygodniach może zostać rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie projektanta i wykonawcy modernizacji krajowej „dwunastki”, przebiegającej przez miasto – a więc ulic Podgórze, Rejowieckiej, al. Przyjaźni oraz ulic Rampa Brzeska i Wschodniej.

– Trwa procedura weryfikacji ofert. Analizujemy wyjaśnienia przesłane przez oferentów. Z uwagi na potężny zakres tych prac, a przez to wartość całej inwestycji, procedury te są czasochłonne – twierdzi Tomasik.
Mieszkańcy zobaczą drogowców także w wielu innych miejscach Chełma. Samych zadań w ramach tzw. budżetu obywatelskiego jest łącznie 20, z czego większość również dotyczy inwestycji drogowych. Oprócz tego kilkadziesiąt kolejnych inwestycji zostało wytypowanych przez miasto i radnych. Dla części z nich ZDM planuje ogłaszać przetargi łączone.
– Dotyczyć to będzie przede wszystkich przedsięwzięć związanych z przebudową lub budową chodników – wyjaśnia K. Tomasik. – Zamiast mnożyć procedury, spróbujemy ogłosić przetargi grupując do każdego po kilka takich zadań. W ten sposób jest szansa na uzyskanie niższej ceny, a przez to na oszczędności.
Na te ostatnie liczą też władze miasta. Pomimo rekordowej liczby tegorocznych inwestycji potrzeb w zakresie remontów i budowy dróg wciąż jest bardzo wiele. – Dlatego mamy nadzieję, że w trakcie roku uda się dołożyć kilka kolejnych zadań drogowych – podkreśla Agata Fisz, prezydent Chełma. – Liczymy zarówno na ewentualne oszczędności po przetargach, jak i rozstrzygnięcia konkursów, w których staramy się o zewnętrzne dofinansowania. Cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami, których realizacja również mogłaby się rozpocząć w tym roku. Niezależnie od tego pewne jest, iż w najbliższych miesiącach czeka nas mnóstwo pracy, a mieszkańców sporo utrudnień w ruchu. Bez tego nie da się jednak modernizować dróg i chodników, dlatego też już teraz apelujemy o wyrozumiałość. (ptr)