Inżynierskie wizje przyszłości

W dniach 28-29 października br. w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii. Uczestniczyli w niej pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, doktoranci oraz przedstawiciele przemysłu.
− Konferencja miała na celu rozwój, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nauk inżynierskich, technik numerycznych oraz eksperymentalnych – mówi dr inż. Mirosław Szala z Katedry Inżynierii Materiałowej PL. – Podczas spotkania dyskutowaliśmy między innymi na temat oceny możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów wiertniczych, opłacalności ekonomicznej polskich biogazowni, technologii informacyjnej prognozowania indeksów giełdowych na podstawie rozmytych sieci neuronowych czy przeniesienia indywidualnego transportu miejskiego w sferę powietrzną.

Tematyka obrad obejmowała również kilka obszarów naukowych, np. informatykę, inżynierię produkcji, bioinżynierię, nowoczesne materiały, mechatronikę, symulacje komputerowe procesów i zjawisk.
Organizatorami konferencji byli Politechnika Lubelska oraz Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy. MG