Irmina Nikiel odwołana

Irmina Nikiel nie jest już wojewódzkim inspektorem sanitarnym w Lublinie. Została odwołana przez Lecha Sprawkę, wojewodę lubelskiego. Przyczyną decyzji była „obawa o prawidłowe wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubelskim”.


– Wojewoda lubelski Lech Sprawka odwołał Irminę Nikiel ze stanowiska Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (LPWIS). Odwołanie nastąpiło w związku z sygnałami dotyczącymi działania Inspekcji Sanitarnej i zostało poprzedzone konsultacjami wojewody z Głównym Inspektorem Sanitarnym – poinformował w ubiegłym tygodniu Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

O odwołanie Irminy Nikiel ze stanowiska wnioskował Główny Inspektor Sanitarny. Przyczyną odwołania była „obawa o prawidłowe wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubelskim”. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że chodziło złe relacje Irminy Nikiel z podwładnymi. – Kiedyś była bardzo miłą osobą, ale po awansie stała się bardzo ostra, nawet wobec wieloletnich przyjaciół. Ludzie jej nie poznawali – mówi nasz informator.

Do czasu powołania nowego inspektora wojewódzkiego obowiązki Irminy Nikiel będzie pełnić jej dotychczasowa zastępczyni Anna Strzyż. GR