Izbica podzieliła kasę na sołectwa

Mimo że gmina Izbica należy do najbiedniejszych w Polsce, jej władze zagospodarowały sporo pieniędzy na tzw. fundusz sołecki. W realizacji inwestycji w poszczególnych wsiach pomoże też Skarb Państwa.

W 2017 roku gmina Izbica znalazła się na 2279 miejscu z 2478 gmin w rankingu najbogatszych i najbiedniejszych Gmin w Polsce z dochodem na 1 mieszkańca wynoszącym 718 zł i 33 grosze. – Oznacza to, że jako jedna z najbiedniejszych gmin w Polsce otrzymamy 40-procentowy zwrot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Funduszu Sołeckiego – zauważa Jerzy Lewczuk, wójt gminy Izbica.

Oto jak w Izbicy podzielono pieniądze w ramach Funduszu Sołeckiego w tym roku: Orłów Drewniany Kolonia – 12,9 tys. zł (doposażenie OSP i remont drogi), Orłów Murowany – 12 tys. zł (remont drogi, doposażenie strażnicy), Orłów Drewniany – 18,4 tys. zł (remont drogi), Kryniczki – 13,3 tys. zł (remont drogi), Tarzymiechy Trzecie – 18,7 tys. zł (remont drogi), Wał – 11 tys. zł (remont drogi, doposażenie OSP), Tarzymiechy Pierwsze – 15,9 tys. zł (remont drogi), Tarzymiechy Drugie – 16,3 tys. zł (remont drogi, doposażenie szkoły), Izbica Wieś – 33 tys. zł (remont dróg), Izbica Osada – 33 tys. zł (remont dróg, remont chodnika, zakup i montaż lamp solarnych), Wirkowice Pierwsze – 26 tys. zł (remont dróg), Wirkowice Drugie – 20 tys. zł (remont dróg), Stryjów – 20 tys. zł (remont dróg, oczyszczanie rowów), Tarnogóra – 33 tys. zł (doposażenie OSP, KGW, SOKiS, oznakowanie ulic), Bobliwo – 12 tys. zł (remont dróg), Tarnogóra Kolonia – 15 tys. zł (remont dróg), Ostrówek – 8,9 tys. zł (remont dróg), Wólka Ostrowska – 26 tys. zł (remont dróg), Dworzyska – 14,5 tys. zł (doposażenie OSP, KGW), Orłów Murowany Kolonia – 14,7 tys. zł (wykonanie oświetlenia ulicznego, remont domu ludowego), Majdan Krynicki – 7 tys. zł (remont drogi), Mchy – 9,7 tys. zł (doposażenie i remont domu ludowego), Romanów – 12,5 tys. zł (doposażenie, remont świetlicy), Ostrzyca – 16,8 tys. zł (zakup działki, doposażenie OSP i świetlicy), Topola – 11,3 tys. zł (zakup i montaż placu zabaw, remont strażnicy, zakup sprzętu do siatkówki). (k)