Jagiełło z Brązową Tarczą

25. miejsce w województwie, 366. w kraju. I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie to jedyna szkoła z powiatu krasnostawskiego sklasyfikowana w pięćsetce najlepszych szkół według rankingu magazynu „Perspektywy”.

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka – byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w ocenie szkół brała pod uwagę: wyniki matury z przedmiotów podstawowych (25 procent ogółu oceny), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 procent) i sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 procent).
– Ranking prezentuje ponad 500 najlepszych liceów i ponad 300 najlepszych techników w Polsce – mówi Edyta Fidecka, dyrektor I LO w Krasnymstawie. Liceum im. Władysława Jagiełły to jedyna szkoła z powiatu krasnostawskiego, jaka znalazła się w rankingu. W kraju I LO zajęło 366. miejsce, a w województwie lubelskim 25. – Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy tytuł „Brązowa Tarcza 2017”. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie nauczania w naszym Liceum, ale także o kreatywności i wielkiej pracowitości Jagiellończyków! Wspólnie zapracowaliśmy na ten sukces! To wspaniałe wyróżnienie w roku 100-lecia naszej placówki! – podkreśla Fidecka. (k)