Jagiełło Stacją Kultury

– Z dumą i wielką satysfakcją informujemy, że nasza szkoła uzyskała zaszczytny tytuł Stacji Kultury! Zostaliśmy zauważeni jako placówka, która w szczególny sposób angażuje się w życie kulturalne miasta oraz działa na rzecz edukacji kulturalnej wśród młodzieży – mówi Edyta Fidecka, dyrektor I LO w Krasnymstawie.

Uczniowie I LO w Krasnymstawie włączają się w organizację wielu wydarzeń kulturalnych w mieście, przygotowują akademie szkolne prezentowane podczas uroczystości miejsko – powiatowych i regionalnych, konkursy i festiwale, spotkania z twórcami literatury i filmu oraz działają aktywnie w szkolnych kołach zainteresowań np. teatr szkolny. – Pragniemy dodać, że Stacje Kultury to jeden z najbardziej wyróżniających się plebiscytów dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, który organizuje Fundacja Team Teatrikon. Celem konkursu jest wyróżnienie szkół, które są miejscem przyjaznym dla inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich uczniów, tworzą klimat inspirujący dla działań twórczych oraz aktywnie włączają się w życie kulturalne swojego regionu – zauważa Edyta Fidecka, dyrektor I LO. (k)