Jagiełło w Warszawie

Uczniowie klas o profilu medycznym z I LO w Krasnymstawie wzięli udział w warsztatach „Synergia – wewnętrzne życie komórek” w BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.

 

– Celem warsztatów było prześledzenie funkcjonowania i współdziałania wybranych organelli komórkowych z wykorzystaniem standardowych testów biochemicznych i obserwacji mikroskopowych – opowiada Elżbieta Kargul, nauczycielka biologii w I LO, organizator wyjazdu. – Nasi licealiści mieli okazję przyjrzeć się z bliska m.in. swoim chromosomom metafazowym, a także obserwować plastyczność błony komórkowej w trakcie procesu plazmolizy – dodaje. Po warsztatach młodzież z I LO zwiedziła Muzeum Przemysłu i Techniki NOT. Opiekę nad uczniami sprawowały Elżbieta Kargul i Elżbieta Tomaszewska. (k)