Jagiellończycy w Zamojskich Dniach Frankofonii

W ramach obchodów Zamojskich Dni Frankofonii, w Zamościu odbyły się konkursy promujące naukę języka francuskiego, zorganizowane przez tamtejsze II LO i Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego „Prof Europe”. W akcji wzięli udział m.in. uczniowie I LO w Krasnymstawie.


Do konkursu „mistrz ortografii francuskiej” przystąpiła uczennica klasy III B Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak, która zajęła trzecie miejsce w kategorii licea. W konkursie „poznajemy Kanadę przez stacje dydaktyczne” brały udział uczennice: Emilia Karauda z I C, Julia Kwiecińska zI C oraz Natalia Sulkowska z II B. Najlepiej wypadła Julia Kwiecińska, która zajęła drugie miejsce. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem Beaty Skrzypy, nauczycielki języka francuskiego. (k)