Jagiellończycy zjadą 2 czerwca

Zjazd Absolwentów I LO w Krasnymstawie rozpocznie się 2 czerwca (piątek), a nie dzień później, jak przez pomyłkę podaliśmy tydzień temu. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: Sławomir Kamiński – rzecznik starosty krasnostawskiego, Anna Patejuk – wicedyrektor II LO, Sławomir Figiel – przewodniczący Rady Rodziców, Wojciech Kowalczyk – zastępca burmistrza Krasnegostawu, Tomasz Barczuk – zastępca wójta gminy Krasnystaw i Robert Kościuk – były zastępca burmistrza i znany przedsiębiorca. Więcej informacji na stronie: www.1lo.krasnystaw.pl (k)