Jagodne – pokaźny plac budowy!

Na terenie gminy Chełm trwają intensywne, wielomilionowe inwestycje drogowe. Największe zmiany widoczne są w miejscowości Jagodne. Przypomnijmy, miejscowość powróciła w granice gminy Chełm 1 stycznia 2022 r. Statystycznie od pierwszego dnia funkcjonowania w nowym podziale administracyjnym realizowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 7,25 mln zł.

W 2022 roku, a więc tuż po przyłączeniu wsi Jagodne, zrealizowano drogę asfaltową o łącznej długości 750 m i wartości 679 330,54 zł, z czego 400 000 zł to dofinasowanie z Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe. Wyremontowano drogi gruzem betonowym, naprawiono równiarką oraz wykonano prace zabezpieczające przy moście na rzece Uherce, wraz z zakupem kruszywa na łączną kwotę 405 900 zł. Równolegle prowadzone były intensywne prace projektowe sieci wodociągowej i kolejnych dróg, które kosztowały ok. 200 tys. zł.

Dziś miejscowość to istny plac budowy, gdzie powstaje nowa infrastruktura w ramach dwóch działań:

  • Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych LUBARTÓW. Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę dróg o długości 4,68 km. Koszt całego zadania to 4 516 338,51zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” to 4 275 000,00 zł.
  •  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne. Koszt zadania 1 495 995,12 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, wkład własny Gminy Chełm to 5%.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym prowadzone były również prace w innych miejscowościach: Okszów (ul. Sosnowa, Topolowa, Świerkowa i Kwiatowa), Depułtycze Królewskie, Krzywice, Rożdżałów, Depułtycze Królewskie-Kolonia, Stare Depułtycze, Nowe Depułtycze, Uher, Staw, Parypse – w ramach projektu: Modernizacja – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych LUBARTÓW. Koszt całego zadania to 13 987 987,81 zł. Gmina Chełm na ww. zadanie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 12 111 569,77 zł, co stanowi 86% kosztów inwestycji. Wkład własny wyniósł 1 876 418,04 zł. W ramach zadania zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 14,131 km dróg na terenie gminy Chełm.