Jagodne wróciło do domu

Po prawie 50 latach Jagodne oficjalnie wróciło do domu, jak to zaznaczył na piątkowym spotkaniu w świetlicy w Zarzeczu wójt gminy Chełm. Frekwencja na pierwszym zebraniu mieszkańców sołectwa z włodarzami nowej-starej gminy była imponująca.

Piątkowe spotkanie w Zarzeczu (14 stycznia) było dla mieszkańców Jagodnego pierwszym po zmianie granic administracyjnych. Od 1 stycznia wieś nie należy już do gminy Sawin, a gminy Chełm (z której to została wyłączona w czasie reformy administracyjnej z 1973 roku). To efekt kilkunastomiesięcznych starań samych mieszkańców i sołtysa wsi Jagodne, którzy mieli dość bycia zapomnianymi przez władze Sawina.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli wójt gminy Wiesław Kociuba, Lucjan Piotrowski – zastępca wójta, Artur Kubacki – przewodniczący rady gminy, a także część radnych i dyrektorzy poszczególnych wydziałów gminnego urzędu. Mieszkańcy Jagodnego usłyszeli, że już poczyniono starania, by zrównać stan infrastruktury Jagodnego z tym, jaki funkcjonuje w gminie Chełm i mimo że wieś jest w gminie od zaledwie kilku tygodni, już wykonano mapę do celów projektowych.

Jak zapowiedział wójt, w Jagodnem trzeba wybudować około 10 km dróg i 8 km sieci wodociągowej. Zanim jednak gmina przystąpi do kolejnych etapów, muszą zostać rozwiązane problemy natury własnościowej dróg, ale i tu – jak zapewniał z-ca wójta – prace już ruszyły i starostwo powiatowe wszczęło procedurę założenia księgi wieczystej na drogę, będącą we władaniu Skarbu Państwa. Kolejny odcinek drogi, wciąż będący w granicach gminy Sawin, powinien być przekazany gminie Chełm, by można było wystąpić o pozwolenie na budowę – procedura została już wszczęta. Takie informacje już na starcie ucieszyły mieszkańców wsi, którzy licznie przybyli na zebranie z włodarzami nowej-starej gminy.

Po części oficjalnej gości czekało miłe zaskoczenie – szampan oraz koncert kolęd z Zespołem „I To i Owo” z Żółtaniec. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here