Jak Krasnystaw walczy ze smogiem

Miejscy urzędnicy pracują nad poprawą jakości powietrza w Krasnymstawie. Na szkolnych budynkach zamontowano czujniki do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, które mają rejestrować poziom temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego i stężenia pyłów.

Na grudniowej sesji rady miasta Grzegorz Brodzik zadał kilka pytań związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Krasnymstawie. Przypomniał, że do 30 czerwca br. właściciele i zarządcy budynków muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Radny wcześniej proponował, aby wprowadzić program wymiany tzw. „kopciuchów” na źródła nieemitujące zanieczyszczeń.

Podkreślił, że klub Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, do którego przynależy Brodzik, zwracał się do burmistrza o reakcję w tej kwestii, przedstawiając określone działania: zakup miernika, dron dla straży miejskiej monitorujący i sprawdzający ewentualne zanieczyszczenia powietrza oraz utworzenie Programu Ochrony Powietrza. Radny chciał dowiedzieć się, jakie działania podjęły władze miasta w celu poprawy jakości powietrza w Krasnymstawie. A z tym jest różnie. Wieczorami i wczesnym rankiem centrum miasta, gdzie wiele mieszkań jest ogrzewanych przez węglowe kotłownie oraz osiedla domków jednorodzinnych, są mocno zadymione. Wielu mieszkańców, z uwagi na koszty, dość często kupuje węgiel o niskiej jakości. Są też tacy, którzy do pieca wrzucają wszystko, co mają pod ręką i zatruwają siebie oraz sąsiadów.

Brodzikowi na zadane pytania pisemnej odpowiedzi udzielił Krzysztof Sugalski, wiceburmistrz Krasnegostawu. Zastępca Roberta Kościuka poinformował, że urzędnicy są w trakcie tworzenia systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza w mieście, składającego się z sensorów, czyli czujników, do badania jakości powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widgetu umożliwiającego informowanie mieszkańców o wynikach pomiarów na stronie internetowej. W ramach przedsięwzięcia na budynkach SP nr 1, SP nr 4 i SP nr 5 czujniki monitorujące jakość powietrza już zostały zamontowane. Kolejnym miejscem ma być siedziba urzędu miasta w centrum Krasnegostawu. Urządzenia mają za zadanie rejestrować poziom temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, stężenia pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10.

Sugalski podkreślił, że zgodnie z porozumieniem zawartym w 2019 roku pomiędzy miastem Krasnystaw, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, został utworzony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Krasnegostawu mają w nim możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenia za pośrednictwem strony internetowej www.gunb.gov.pl. Wiceburmistrz nie podał o co dokładnie chodzi. Domyślamy się natomiast, że miał na uwadze wsparcie finansowe do wymiany pieców węglowych na gazowe.

Radny Brodzik chciał też dowiedzieć się, czy w Krasnymstawie są prowadzone działania w postaci inwentaryzacji źródeł szkodliwej emisji i co miasto planuje w tej sprawie zrobić. Pytał, czy mieszkańcy otrzymali informację o spoczywającym na nich obowiązku, by w terminie dokonali zgłoszenia i nie byli narażeni na ewentualne kary. Krzysztof Sugalski odpisał, że od lipca 2021 roku od właścicieli lub zarządców budynków wpłynęło 230 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Wiceburmistrz przypomniał, że wszelkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Krasnystaw. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here