Jak motywować do nauki?

Nauka

Dyrektorzy lubelskich szkół spotkali się 16 czerwca w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, aby wspólnie zastanowić się, w jaki sposób motywować uczniów do nauki oraz jak rozwijać ich pasje i zainteresowania.
Konferencja pt. „Nowe spojrzenie na wychowanie. Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego” połączona była z prezentacją programu „Korona Polskiego Wychowania”, przygotowanego przez działającą od ponad 20 lat Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. W Lublinie w tym programie uczestniczy pięć szkół: Gim nr 19, Gim. nr 1, Zespół Szkół nr 1, VI LO oraz Zespół Szkół Elektronicznych. Jego celem jest kształtowanie ludzi o silnym systemie wartości, świadomych patriotów i obywateli, osoby sprawne w działaniu społecznym i gospodarczym. Organizatorami wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Oświaty i Wychowania Miasta Lublin oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.(EM.K.)